El Ple amb el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix
El Ple amb el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix

El Ple de l’Ajuntament de Gavà ha aprovat per unanimitat una declaració institucional de suport als dictàmens del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, un ens creat l’any 1995 com a òrgan de consulta i participació del conjunt de persones grans, així com de les entitats cíviques i de serveis socials relacionades amb els temes de vellesa de la comarca.

Entre les seves funcions es troben la realització d’informes, dictàmens, recomanacions i propostes, no preceptius, sobre els projectes normatius o d’altres accions que afectin les persones grans.

Durant l’any 2022, el Consell Consultiu va elaborar dictàmens amb reivindicacions de les persones grans de la comarca i expressen un posicionament clar front l’edatisme i la vulneració de drets d’aquest col·lectiu. En concret refermen que “les pensions són un dret i no un privilegii reclamen que “es tingui present la seguretat des de la perspectiva de les persones grans, la crisi de l’atenció primària de salut, l’envelliment i l’habitatge al Baix Llobregat i l’atenció a les persones grans amb dependència”.

Aquests dictàmens van ser aprovats per l’assemblea anual del Consell Consultiu celebrada el passat 15 de desembre de 2022 i pel Ple del Consell Comarcal de 23 de gener de 2023, i entenen que per l’assoliment de les reivindicacions que contemplen aquests dictàmens, el conjunt de delegades i delegats del Consell Consultiu considera indispensable el suport d’aquest Consell Comarcal i dels ajuntaments de la comarca.