El Ple aprova la creació del Consell dels Infants i del Consell de l’Esport

L’Ajuntament de Gavà ha donat llum verda a dos nous consells de participació sectorial: el Consell dels Infants i el Consell Municipal d’Esport. Es tracta d’òrgans consultius i de debat que tenen, entre les seves funcions assessorar, informar i elaborar propostes relacionades amb el seu àmbit d’actuació.

El Ple municipal ha aprovat, de manera inicial, la creació de tots dos òrgans participatius i els respectius reglaments. Uns mecanismes que tenen l’objectiu de reforçar les polítiques de participació a la ciutat.

El Consell d’Infants

Respon a la voluntat d’implicar els nens i nens en el debat sobre la vida a la ciutat, tot promovent la reflexió, la disposició al diàleg, l’empatia, la tolerància i la responsabilitat. Alhora permetrà posar en valor les seves opinions i sensibilitzar el conjunt de la ciutadania sobre els drets dels infants. Serà un espai on aprendre i educar en la participació en els assumptes col·lectius i promourà que la infància tingui cabuda com a ciutadania de ple dret.

Estarà format per nens i nenes escollits entre els infants de 5è i 6è de Primària de tots els centres educatius de Gavà. Hi haurà un representat de cada aula, així com dos alumnes de l’escola d’educació especial Maria Felip.

Un cop constituït podran treballar qualsevol temàtica i de qualsevol àmbit que els infants considerin importants per al seu benestar. L’Ajuntament informarà i consultarà al Consell d’Infants en els temes que tinguin relació amb la infància o en aquells que es consideri que pugui fer una aportació d’interès. El Consell també podrà ser consultat per a l’organització d’activitats adreçades als infants que impulsi l’Ajuntament.

En cada curs escolar es desenvoluparà un projecte anual com a mínim, la temàtica del qual s’escollirà en la sessió constitutiva del Consell, que se celebrarà al voltant del 20 de novembre, Dia Internacional dels Drets de l’Infant. El Govern municipal es compromet a estudiar les seves propostes, a valorar-les i, en cas de no acceptar-les, justificar el motiu i donar-ne compte.

Consell Municipal de l’Esport

Un segon òrgan participatiu de caràcter deliberatiu i consultiu serà el Consell Municipal de l’Esport. Una eina de suport a les entitats i clubs de la ciutat, fent-les partícips de les polítiques municipals adreçades a promoure l’activitat esportiva com a eina d’integració, de foment de la vida saludable i de la igualtat d’oportunitats, així com de dinamització econòmica.

Presidit per l’alcaldessa Gemma Badia, o en el regidor o regidora qui delegui, hi formaran part representants de clubs o associacions esportives de la ciutat. També es comptarà amb la ciutadania, les associacions comercials i entitats empresarials, amb associacions socials que treballin la inclusió en el món de l’esport, amb els Jocs Escolars, i amb representació de tots els grups polítics municipals i regidors no adscrits.

Entre les seves funcions hi haurà les de col·laborar en la política de foment i promoció de l’esport a Gavà, estudiant i fent propostes de les necessitats de la ciutadania en aquest àmbit i contribuint a planificar les solucions corresponents.

També proposarà i promourà accions que contribueixin a reforçar l’atractiu esportiu de la ciutat, facilitant l’accés de la ciutadania a l’activitat física i esportiva, i a posicionar Gavà com a referent de l’esport. A més estudiarà i debatrà propostes respecte l’impacte d’esdeveniments econòmics en l’economia local, i fomentarà l’associacionisme i la seva gestió professionalitzadora.

El Consell de l’Esport es reunirà en sessió plenària i pública un mínim dues vegades d’any, i es renovarà a l’inici de cada mandat de la Corporació municipal.