El PP presenta 5 propostes al Ple del 23 de juliol
Mónica Parés.

El Partit Popular de Gavà presentarà 5 propostes al Plenari d’aquest mes de juliol, que se celebrarà aquest dijous, a les 10 hores, per youtube. Es tracta de 2 precs i tres preguntes.

Precs

El PP de Gavà mostra la seva “preocupació per la pendent pronunciada que presenten els esglaons situats a l’inici del carrer Pi i Margall, al xamfrà amb l’avinguda Eramprunyà” perquè segons asseguren “més que facilitar la mobilitat dels vianants, causa constants caigudes” i “moltes d’elles les pateixen gent gran que ha de ser atesa en un primer moment a un centre mèdic proper i de vegades han de ser traslladades amb ambulància”. La portaveu de la formació, Mónica Parés, manifesta que “la situació ha empitjorat darrerament també perquè el portar mascareta fa que tothom perdi algun punt de visió”, raó per la qual, demana que “es procedeixi al seu arranjament per evitar noves ensopegades”.

Un altra petició fa referència al passatge de Sant Nicasi que “presenta un tram pintat amb línia groga a ambdós costat on està prohibit estacionar”. Segons Parés “això no es respecta” i “cada dia hi apareixen vehicles, per sorpresa dels veïns, que a més tenen dificultats de mobilitat, atenent que les voreres en l’esmentat tram són estretes”. El PP demana doncs que “el Govern Municipal revisi la senyalització i es doni una solució a l’actual situació d’incompliment”.

Preguntes

Els populars també mostraran la seva “preocupació pels rebrots Covid19” i pel relaxament per part d’alguns sectors de població pel que fa a les mesures de seguretat i higiene. Segons la portaveu de la formació a Gavà, “molts dels casos es donen entre joves asimptomàtics” per la qual cosa considera que “cal promoure accions de conscienciació entre aquest col·lectiu”, i sobretot, atenent la seva mobilitat, pregunta “quines són les pautes comuns que s’haurien d’aplicar a nivell comunitari i metropolità atesa la falta de previsió de les autoritats”.

Un altre assumpte que exposarà seran “les constants queixes de veïns i veïnes de la ciutat per la contaminació acústica provocada per vehicles a determinats carrers del centre pel seu excés de velocitat que s’incrementen en horari nocturn” per aquest raó, Parés preguntarà “quins controls es preveuen realitzar per resoldre aquest problema”.

El darrer assumpte està relacionat amb la zona taronja d’estacionament per a residents a la platja de Gavà. Parés ha destacat “la bona tasca que la policia i del personal de seguretat per evitar aglomeracions a la sorra” però precisa que “molts vehicles de fora aparquen en aquests llocs reservats” raó per la qual vol conèixer “el nombre de sancions imposades, desglossades per caps de setmana, des de l’entrada en vigor del sistema el passat mes de juny”.