Eleccions

El 28 de maig del 2023 es celebren eleccions municipals a Espanya, i els estrangers que viuen a Gavà ja poden començar a gestionar el seu dret a vot en el cas que vulguin exercir-lo. Hi ha dues casuístiques: la dels ciutadans de països de la Unió Europea, i la dels ciutadans d’algun dels països amb els que existeix conveni.

En el primer cas, els requisits són tenir 18 anys com a mínim i estar inscrit al Padró municipal. Si és així, llavors s’ha de sol·licitar a l’Ajuntament la voluntat de votar. Compte perquè hi ha una data límit, que és el 30 de gener de 2023. Les declaracions de voluntat de vot es poden fer a l’Ajuntament (amb aquest document); per internet a l’Institut Nacional d’Estadística (tràmit “sol·licitud d’inscripció”); i per correu postal (enviant el formulari a la Delegació Provincial de l’Oficina de Cens Electoral).

No necessiten fer cap tràmit, però, els estrangers que hagin mantingut el seu lloc de residència des de l’última vegada que van manifestar la seva intenció de votar, ja que continuen inscrits en el cens electoral.

L’altra casuística és la dels ciutadans pertanyents a algun dels països amb què existeix conveni. Aquests països són els següents: Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea del Sud, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Regne Unit i Trinitat-Tobago. En aquests casos, s’ha de sol·licitar inscripció en el cens electoral amb aquest document però atenció, perquè el termini per fer-ho és més curt i acaba el 15 de gener de 2023.

Els requisis aquí són una mica diferents: cal tenir 18 anys o més i estar inscrit al Padró, però a més s’ha de tenir autorització de residència a Espanya. A més, s’ha d’haver residit legalment al territori espanyol 5 anys en el moment de la sol·licitud amb dues excepcions: 3 anys en el cas de ciutadans del Regne Unit, i 3 anys també en el cas de ciutadans de Noruega (tot i que, pels noruecs, els tres anys conten fins el dia de la votació, no fins moment de la sol·licitud). Per justificar aquests anys s’ha d’aportar un certificat de residència expedit per la Comissaria de Policia.

Els ciutadans d’aquesta països amb conveni han de sol·licitar inscripció en el cens electoral encara que en anys anteriors hagin anat a votar.

Per resoldre qualsevol dubte en relació a aquests tràmits, o directament per portar-los a terme, les oficines d’assistència en matèria de registre de l’Ajuntament de Gavà tindran aquest horari d’obertura l’any 2023: dilluns, dimecres i divendres de 09:00 a 14:30 hores, i dimarts i dijous de 09:00 a 19:00 hores. Entre l’1 de juliol i el 31 d’agost, però, l’horari serà de dilluns a divendres de 09:00 a 14:30 hores. Hi ha dues excepcions més: el dia 5 de gener (dijous, però vigília de Reis) i el 6 d’abril (també dijous, però de Setmana Santa) l’horari serà de 09:00 a 14:30 hores.

També es pot trucar a la Delegació Provincial de l’INE a Barcelona, al telèfon 93 295 74 00.