Enderroc edifici Hospital

Aquest dimecres, s’inicien els treballs per enderrocar l’antic edifici d’administració de l’Hospital de Viladecans. Aquesta actuació, que es preveu que finalitzi el mes d’agost, podrà comportar afectacions a la zona on es faran els enderrocs.

Per minimitzar l’afectació en l’activitat habitual del centre, els treballs es concentraran en l’horari de tarda, entre les 14 h i les 20 h, quan l’activitat de l’Hospital és més baixa. Es preveu que l’impacte dels enderrocs sigui més gran les dues primeres setmanes, durant les quals es podrà produir un augment del soroll i les vibracions a l’àrea propera als treballs.

Durant el temps que duri l’enderroc, a les tardes romandran tancades les habitacions més properes a les obres i es modificarà l’horari de funcionament del TAC i de la ressonància magnètica. A més, l’activitat de tarda de l’Hospital de Dia es traslladarà a una nova ubicació. També es veurà afectada l’activitat quirúrgica de tarda, cosa que podrà comportar que algunes intervencions urgents hagin de ser derivades a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Aquesta actuació permetrà iniciar la construcció de l’edifici del nou Hospital de Viladecans, que se situarà a l’avinguda del Mil·lenari i a l’avinguda Josep Tarradellas.

Col·laboració per minimitzar l’impacte de les obres

Els enderrocs que comencen el proper dia 22 s’han comunicat als dispositius assistencials del territori, als serveis d’ordre públic, al Sistema d’Emergències Mèdiques, a Protecció Civil i als ajuntaments dels municipis als quals dona servei l’Hospital de Viladecans perquè col·laborin amb el centre en l’ordenament dels circuits, en el manteniment de la seguretat ciutadana i en la difusió d’aquests treballs de millora a la ciutadania.

Per tal que les obres tinguin el menor impacte possible sobre el funcionament de l’Hospital és imprescindible la col·laboració de tots els professionals i usuaris. L’Hospital demana que, per evitar riscos innecessaris, es respecti al màxim la senyalització i les recomanacions dels tècnics, del personal de seguretat i dels professionals del centre.