Endesa digitalitza a Gavà la primera línia de baixa tensió de Catalunya

Endesa ha escollit Gavà per posar en funcionament el primer centre de transformació digitalitzat de baixa tensió de Catalunya. Aquesta prova pilot, que opera des del barri de ca n’Espinós, permetrà automatitzar el darrer tram de la línia elèctrica, que arriba a les llars, per tal de resoldre amb major rapidesa qualsevol incidència que afecti els clients. Segons Endesa amb aquesta iniciativa es busca millorar la qualitat i la continuïtat del servei, per la qual cosa es preveu instal·lar altres catorze centres similars en tot Catalunya durant aquest any.

La companyia també està implementant una iniciativa per a lluitar contra el frau elèctric en aquelles zones de Catalunya on detectin consums anòmals, els quals generen interrupcions en el subministrament i afecten els altres usuaris. Amb aquest procés digital es busca reduir l’impacte negatiu que causa el tall de llum.

Els sistemes de control remot permeten a Endesa realitzar maniobres d’operació des del Centre de Control sense necessitat de desplaçament. Això permet detectar i aïllar els defectes que puguin produir-se en la xarxa mitjançant elements específics, la qual cosa estalvia temps en la localització d’avaries, amb una reducció del 20% del temps d’interrupció del subministrament elèctric als clients.