Endesa millorarà la xarxa elèctrica a la comarca

Endesa té previst invertir, en els pròxims tres anys (2021-2023), un total de 50,5 milions d’euros bruts al Baix Llobregat per a adequar i millorar les seves infraestructures de distribució. D’aquesta manera, es reforçarà el subministrament elèctric als prop de 402.000 clients que té a la comarca, amb un especial èmfasi en “incrementar la resiliència de la xarxa elèctrica i en implementar mesures que permetran fer-la cada cop més intel·ligent i digital”, segons expliquen des de la companyia en un comunicat.

Per tal d’establir aquest pla, s’ha fet una estimació de l’evolució de la demanda per planificar les noves infraestructures i el volum i la ubicació dels nous subministraments, i avançar en la digitalització de la xarxa per millorar l’operativitat davant els nous usos energètics.

La companyia també vol “millorar la resiliència de les xarxes elèctriques” per resistir temporals com el Glòria.

El pla preveu adequar un total de 42 quilòmetres de xarxa elèctrica en 41 línies de mitjana tensió, de manera que es redueixin les incidències a la xarxa com els microtalls, amb especial atenció a entorns afectats per condicions climatològiques extraordinàries, i s’incrementarà l’alimentació i suport entre línies adjacents. Aquests treballs consistiran en la millora de l’aïllament i el cablejat de línies aèries, així com la substitució de xarxa subterrània, que s’adaptarà perquè tingui més capacitat i fiabilitat.

A més, també es renovarà la subestació de Martorell 110/25 kV de cara l’any vinent, la qual compta amb una potència instal·lada de 135 MVA i tres transformadors de 45 MVA cadascun. De fet, es tracta d’una de les infraestructures clau de la comarca, ja que alimenta a gairebé 30.000 clients, amb una potència de 274 MW, i a la qual es realitzaran diferents actuacions per a reforçar la qualitat del subministrament.

Endesa també realitzarà un impuls addicional per a automatitzar les línies elèctriques del Baix Llobregat i de cara l’any vinent preveu assolir els 850 punts telecomandats a la comarca, la qual cosa representa un increment del 10% respecte a les xifres actuals.

La instal·lació dels dispositius d’actuació remota possibilita controlar i maniobrar la xarxa a distància des del Centre de Control de la companyia. Això fa que el temps de resposta sigui molt més ràpid en cas d’una eventual incidència, ja que agilitza la localització de l’avaria i, alhora, permet fer maniobres a distància i en temps real sense necessitat de desplaçar-hi personal.

En el mateix sentit, la companyia preveu desplegar en els pròxims tres anys un pla específic de sensorització i digitalització de centres de transformació per a la transició de la xarxa elèctrica actual a la digital de manera progressiva i guanyar, així, en seguretat i fiabilitat, a la vegada que es millora la qualitat i la continuïtat del servei a tots els clients. En concret es realitzaran actuacions que permetran obtenir i gestionar dades sobre els elements de la xarxa elèctrica a 996 instal·lacions de mitjana i baixa tensió, que representen un 18% del mercat gestionat per Endesa al Baix Llobregat.