Enllestits els treballs de millora de la pista de Begues a la Plana Novella
Foyo: Ajuntament de Begues.

La Diputació de Barcelona, entitat gestora del Parc del Garraf, pràcticament ha finalitzat les obres de reparació i millora de la pista que connecta Begues amb la Plana Novella, que es van iniciar al setembre de l’any passat.

Els treballs han consistit en la reparació del ferm i en la millora del drenatge de les aigües pluvials, de forma que es faciliti el pas dels vehicles privats als diversos indrets del Parc del Garraf i a la seu de la Pleta, així com dels vehicles d’emergències en cas d’incendi forestal.

Des del consistori beguetà remarquen que la pista de Begues a la Plana Novella és una de les vies més utilitzades al Parc del Garraf, ja que la seva amplada fa que sigui la d’ús preferent per accedir a l’espai natural. “A més, esdevé peça clau en cas d’incendi forestal, per connectar de forma ràpida amb els diversos camins i pistes forestals de l’espai natural”, expliquen fonts municipals. “Per això, la pista necessita contínuament treballs de manteniment i conservació contra l’erosió”, apunten.

Els treballs executats connecten amb la intervenció de manteniment feta en el tram que va des de la Creu fins a Can Bartró, consistent en la reparació de sots i escorrenties en el marc del Pla de Prevenció d’Incendis, finançat també per la Diputació de Barcelona.