L’Ajuntament ha iniciat aquest any el Pla Local LGTBI
L’Ajuntament ha iniciat aquest any el Pla Local LGTBI

L’Ajuntament de Gavà, que fa temps que treballa les polítiques per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere, ha iniciat aquest any el Pla Local LGTBI, un document que guiarà les polítiques d’aquest àmbit els pròxims anys.

Està previst elaborar les següents accions:

– Una diagnosi lgtbi que permetrà identificar els punts forts, els febles, les oportunitats i les amenaces en la protecció de drets i les llibertats de les persones lgtbi.

– Un pla d’acció que servirà com a carta de navegació per les polítiques locals a mig termini.

– Un disseny de mecanismes participatius de seguiment per la implementació d’aquest pla    per garantir l’assoliment dels objectius i la consecució de resultats.

Des del Departament de Feminisme, Igualtat i Lgtbi expliquen que “s’ha demostrat que els Plans locals LGTBI són un bon instrument perquè els ens locals puguin sistematitzar i temporalitzar les accions orientades a l’assoliment de l’equitat de gènere i encetar processos participatius que involucrin a la ciutadania en la transformació social per la consecució del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats per raó de sexe, gènere orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere”.

Per aquest motiu, informen “s’ha creat una enquesta molt ràpida i senzilla en la que tothom pot expressar la seva opinió sobre el tema i – si vol – apuntar algunes idees o suggeriments”.