Entrada del pavelló de can Tintorer més accessible

L’entrada del pavelló de Can Tintorer ja és més accessible. L’Ajuntament de Gavà  ha culminat les obres que va iniciar al desembre a la porta situada a la rambla de Pompeu Fabra, les quals s’han centrat en corregir la rampa existent i modificar de la seva amplada, a la vegada que s’ha incorporat un barana metàl·lica amb doble passamà.

L’actuació també ha contemplat desplaçar els 2 graons existents cap endavant, substituir la porta existent per una altra porta automàtica amb sensor de presència i enderrocar un petit traster per donar més amplitud a l’espai d’accés.

El projecte ha estat subvencionat amb fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation.