Entrega de diplomes del projecte “Ponts cap a l’ocupació. Itineraris d’igualtat”
Entrega de diplomes del projecte “Ponts cap a l’ocupació. Itineraris d’igualtat”

Aquest matí s’han entregat a La Casa Gran els diplomes dels mòduls formatius específics del projecte “Ponts cap a l’ocupació. Itineraris d’igualtat”. Es tracta d’una iniciativa adreçada a dones allunyades del mercat laboral que pateixen discriminació múltiple o pertanyen a col·lectius en risc, especialment responsables de famílies monoparentals, víctimes de violència masclista, immigrants i majors de 45 anys.

El projecte es basa en tres perspectives d’intervenció: gènere, intercultural i competencial. Segons el perfil de cada dona, les accions han anat dirigides a activar i dotar d’una feina, millorar professionalment, canviar de sector laboral, garantir la permanència en el lloc de treball o progressar professionalment en el mateix sector. S’ha treballat amb la metodologia d’Itineraris Personalitzats d’Inserció, amb objectius progressius.

L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha entregat personalment els diplomes a la trentena de dones que han participat en els dos mòduls formatius que s’han implementat en el marc d’aquest projecte. Sánchez ha destacat que “des del principi vam valorar molt positivament aquest projecte que ens va plantejar Creu Roja, que és una entitat que té sentit sobretot per la seva feina de cara a les persones”.

L’alcaldessa ha anat més enllà en la seva valoració del paper social de creu Roja a Gavà en assegurar que “cal reconèixer, doncs, la serietat i la solvència d’una entitat com aquesta que atén moltes de les necessitats a les que nosaltres com administració no podem arribar, per això és tan necessari que existeixin entitats com Creu Roja que ens ajuden a cobrir altres necessitats”.

De la seva banda, la presidenta de Creu Roja Gavà, Lidia Lanuza, ha volgut posar sobre la taula que la seva entitat ajuda a les dones en molts i variats àmbits, per exemple en qüestions com l’alimentació o la higiene, però “el que mai podem oblidar perquè és molt important és la feina, ja que és la feina la que ajudarà a les dones a integrar-se, a participar en totes les nostres estructures socials, especialment a aquest gran col·lectiu de dones que moltes vegades es troben en situació de discriminació dins del món laboral”.

A través d’aquest programa, les dones participants s’han format en competències bàsiques i coneixements transversals. Totes elles han rebut una atenció personalitzada i també han adquirit hàbits de treball en grup.