ERC a favor de la regulació dels preus del lloguer
ERC, a favor de la regulació dels preus del lloguer

Des d’ERC-Gavà defensa “l’aplicació de diverses mesures, ja sigui mitjançant l’oferiment d’incentius als propietaris, defensant la regulació del preu del lloguer o proposant la creació i/o ampliació dels parc públics d’habitatge social de lloguer per tal de garantir el dret a l’accés a un habitatge digne”.

Segons Esquerra, “com s’ha demostrat a moltes poblacions, inclosa Gavà, la problemàtica d’habitatge és causada, més que en la manca de vivendes construïdes, per l’alt preu de les mateixes, tant de compra com de lloguer, fruit de l’especulació.

 També destaquen “la divergència existent entre els sous dels ciutadans i el cost creixent dels preus del lloguer i compra de pisos ja que consideren que “un màxim del 30% de la renda destinat a l’habitatge és un percentatge adequat als paràmetres de dignitat d’accés a l’habitatge però des de fa anys aquest percentatge es supera fins arribar a una mitjana del 50%, arribant a ser superior en algunes zones, com a l’àrea Metropolitana,, on el preu de lloguer d’un pis sol estar entorn els 900€, xifra que molts treballadors és el que cobren al mes”.

ERC diu que “amb la crisi del Covid la situació empitjorarà” tot recordant que “la situació de crisi sanitària amb les mesures, com el confinament, que han comportat el tancament de molts comerços, encara que molts propietaris han seguit cobrant íntegrament el lloguer dels locals, comportant que el tancament temporal es converteixi en tancament definitiu”.

Esquerra precisa que “per pal·liar aquesta situació, des de la Generalitat s’ha fet un decret que permet als arrendataris de locals tancats o amb limitacions d’ús renegociar el preu dels lloguers i, en cas que no hi hagi acord, aplicar automàticament una rebaixa d’un 50% en cas dels locals tancats i una rebaixa parcial en aquells negocis que funcionen parcialment, afectant la rebaixa a la part proporcional que no es pot utilitzar per les mesures sanitàries”.

Des d’ERC-Gavà refermen que “sempre hem defensat que davant un capitalisme salvatge i un fals lliure mercat, en què sempre es deixa a l’estacada els grups socials més vulnerables, cal que les institucions públiques regulin aquesta jungla moderna, permeten que tothom pugui viure una vida digna com, d’altra banda, és el dret de tots els ciutadans”.