ERC contra els pisos buits

El grup municipal d’ERC-Gavà presentarà al Ple de juliol una proposta on insta el govern local socialista a “incloure en les ordenances fiscals del 2020 un recàrrec sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI) dels pisos que són propietat d’empreses i porten més de dos anys buits”.

El grup municipal diu que “la iniciativa té com a objectiu facilitar l’accés a un habitatge digne, un dret reconegut per l’Estatut de Catalunya i la Constitució espanyola, i faria servir com a indicadors de la desocupació de les cases les dades del padró i els consums d’aigua, llum i gas”.

Esquerra recorda que “l’existència a Gavà d’un parc d’habitatges buits amb caràcter permanent restringeix l’oferta, especialment de lloguer, tensionant els preus a l’alça i dificultant-hi l’accés”.

ERC precisa que “segons una llei aprovada pel Parlament de Catalunya el 2015 i validada pel Tribunal Constitucional el 17 de gener d’enguany, la desocupació permanent d’habitatges en mans d’empreses, bancs o fons d’inversió (persones jurídiques) esdevé un fet gravable, amb l’objectiu d’incentivar-ne la sortida al mercat”.

El grup municipal assenyala que “Gavà forma part dels 72 municipis catalans on es pot desenvolupar aquesta normativa. I la llei vigent d’Hisendes Locals faculta els ajuntaments per aplicar un recàrrec de fins el 50% de la quota líquida de l’IBI als habitatges desocupats, sota les condicions que l’ordenança municipal reguli”.

PUBLICITAT