ERC demana condicions per la instal·lació d'antenes
Albert Massana, portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Gavà

Arran de la polèmica generada per la propera instal·lació d’una nova antena de telefonia mòbil 5G en una finca al barri de les Bòbiles, ERC ha fet diverses propostes amb l’objectiu de “propiciar una resolució al conflicte”.

ERC ha manifestat que “tot i saber que, si es compleixen les condicions, que l’Ajuntament està obligat a atorgar la llicència” l’Ajuntament pot prendre mesures dintre de les seves competències”.

La proposta d’ERC demana que en el moment d’establir la llicència l’Ajuntament s’asseguri de que “el ventall emissor que surt de l’antena no impacta directament sobre el veïnat més proper, obligant a l’empresa a modificar l’alçada per tal d’assolir aquest objectiu”. Segons el comunicat d’ERC “l’Ajuntament té competència per atorgar llicències d’obres per tant pot regular i condicionar la instal·lació d’aquest equipament en tant que requereix permís d’obra major i té també la competència i el deure de garantir la salubritat dels veïns i veïnes , tal com especifica l’article 66.2 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya”.

Demana també “assegurar que la potència dels camps electromagnètics que arriba als veïns en cap cas superi els establerts per l’OMS”. I finalment, ERC demana que “s’asseguri que el repartiment de beneficis de l’antena sobre la mancomunitat que l’hostatja sigui equitatiu”.