ERC
Grup municipal d'ERC a Gavà (Imatge d'arxiu)

El grup Municipal d’ERC a Gavà exposarà en el Ple del proper 26 de gener la necessitat que l’equip de govern emprengui accions per procedir a “retirar progressivament els pals de fusta de les línies elèctriques que encara hi ha en alguns punts de la ciutat, com al barri de can Tries, als voltants de l’American Lake o al carrer Pi i Maragall, entre altres”.

Segons Esquerra és important afrontat aquesta qüestió perquè “aquestes estructure acostumen a situar-se al mig de les voreres i, quan aquests són més aviat estretes, obliguen als vianants a baixar de la mateixa per passar, sent especialment problemàtic per a les persones amb mobilitat reduïda o que vagin carregades, sent sempre present el perill d’accident si no s’està atent si circulen cotxes al moment de baixar”.

També precisen que “aquest pals, per tal d’impedir el seu deteriorament, s’havien tractat amb una substància, la creosota, que es va demostrar que és cancerígena. Si bé ja fa anys que està molt regulada (i per a mots usos prohibida) per la Unió Europea, no s’obliga a retirar la que ja existia abans d’aquesta prohibició”.