ERC demana una millor comunicació en la gestió de l’abocador
Abocador del Garraf

ERC-Gavà proposarà al Ple Municipal d’aquest mes de maig millorar la transparència i la comunicació ambiental de la gestió de l’abocador del Garraf. Recordem que el diposit controlat situat a la Vall d’en Joan va estar en funcionament 32 anys, fins la seva clausura el 2006, períod durant el qual, asseguren, “s’hi van acumular 26.676 milers de tones, i en alguns trams de l’abocador es va assolir una cota de més de 80 metres d’alçada des de la cota original”.

Esquerra explica que “per la seva situació en un terreny càrstic, i pel deficient aïllament que es fa ver a la part inferior, ha causat diversos impactes ambientals, concretament: contaminació dels aqüífers, males olors, acumulació de biogàs en els avencs de l’entorn i l’existència d’un procés de combustió interna al fons de l’abocador, entre altres” i que “tot i les mesures de restauració, el dipòsit continuarà contaminant l’entorn entre 40 i 50 anys més i actualment genera un 10% de les emissions de tota l’àrea metropolitana de Barcelona, un advertiment que les males decisions en medi ambient, per molt que es consideressin tècnicament correctes en el seu moment, són una hipoteca onerosa pel futur”.

La formació interpreta que “donat que l’abocador és responsable directe dels episodis de contaminació atmosfèrica al nostre municipi, es proposa  que al web municipal hi hagi una pàgina que informi de l’origen, els impactes ambientals i situació actual del dipòsit, i uns indicadors, de revisió permanent, que indiquin l’evolució dels paràmetres de seguiment ambient del dipòsit controlat i que es tingui especial interès en donar a conèixer la contaminació de les cavitats afectades per l’abocador, ja sigui a través de la federació d’espeologia, com del parc natural i el propi web municipal”

També reclamen que “es realitzi una visita anual a l’abocador, per a tots els públics, per conèixer de primera mà com van evolucionant els treballs de control i manteniment del dipòsit” i que “els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament realitzin un seguiment periòdic dels paràmetres ambientals i de la seva evolució”