ERC denuncia les males pràctiques del sistema bancari
ERC denuncia les males pràctiques del sistema bancari

ERC Gavà presentarà una declaració política al Ple Municipal d’aquest dijous, 30 de setembre, per denunciar el que ells consideren “males pràctiques del sistema bancari”. La formació es remunta al 2008 i recorda que “per salvar el sistema financer de la crisi el govern va fer un rescat bancari injectant 65 mil milions d’euros de diner públic mentre milers més d’un milió de famílies eren desnonades”.

ERC critica que “tot això es faci sense que els bancs compleixin la llei de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració del deute i lloguer social, llei promulgada per atendre les circumstàncies excepcionals creades per aquesta llarga crisi econòmica que travessem i que ha provocat que moltes famílies no puguin fer front al pagament de la seva hipoteca o lloguer”.

La situació, precisen, “ha prosseguit amb el tancament de sucursals i l’acomiadament de personal, deixant cada cop més pobles sense cobertura bancària de proximitat i un deteriorament alarmant de la qualitat del servei i funcionament dels bancs, la qual cosa afecta sobretot col·lectius que, com la gent gran, no tenen accés a les noves tecnologies o hi poden accedir amb dificultat, ja que els bancs volen que els seus clients utilitzin la banca digital o els caixers automàtics, caixers que moltes vegades no funcionen el cap de setmana i que, a més, molts no estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda ni per a persones grans i amb comissions abusives”.

ERC demana que el Ple Municipal “insti les autoritats competents modificar l’article 51 de l’Estatut dels Treballadors de la Banca per a què els directius no puguin iniciar un procediment d’acomiadament col·lectiu i per a què es regularitzi com els altres col•lectius de treballadors, que el 50% dels treballadors de la banca que hagin de ser acomiadats siguin reubicats en finestreta per fer atenció directa als clients, que es creïn autocars-caixers per donar servei als municipis on s’han tancat les oficines i que es creï una nova figura de gestor de principis ètics i de qualitat de bones pràctiques per a què doni servei a persones grans i col•lectius vulnerables per a què no se’ls vengui productes tòxics”. També demanaran que “els directius no s’apugin els sous ni les pensions mentre es deguin els més de 45 mil milions d’euros del rescat i que “s’investigui si la banca ha incomplert la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració del deute i lloguer social. I que, a les persones desnonades se’ls retorni l’habitatge, el lloguer o rebin un compensació”.