Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Gavà
Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Gavà

El grup municipal d’ERC va portar al darrer Ple la situació de “col·lapse” de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) que ha provocat un seguit de “queixes d’usuaris”. ERC en un comunicat de premsa assegura que li consta “que des del govern municipal s’intenta millorar l’atenció als usuaris, especialment a través de la finestra virtual des d’on es poden fer les gestions per via telemàtica” però que “tot i ser els primers a comprendre que estem davant una situació excepcional i molt difícil, també hem defensat sempre que els ajuntaments són i han de ser la institució pública més propera al ciutadà i aquesta situació ens preocupa”.

Per això van traslladar les queixes que han rebut al plenari: “Vam exposar aquests fets al Govern Municipal, per tal que poguessin exposar les raons d’aquest col·lapse i proposant que es reforci, en la mesura del possible, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà per tal que s’agilitzi l’atenció telefònica i telemàtica així com també la presencial per aquelles persones que, per les circumstancies personals de cadascú, no puguin fer ús de l’atenció digital”, explica la formació en aquest comunicat de premsa.

El Govern Municipal del PSC, informa ERC a continuació “ens van contestar que estaven desbordats per l’augment del volum de trucades des de l’inici de la pandèmia (en alguns moments de més del 200% respecte a la situació anterior)”. Així mateix “se’ns va confirmar que s’havien contractat tres línies telefòniques extres i un servei extern de reforç, a més de dues persones més per a l’atenció amb cita prèvia. També que s’ha posat en marxa una nova línia ràpida per a tràmits simples, però tot i així, des del Govern Municipal reconeixen que les cites prèvies per temes no urgents s’estan donat amb una demora de dues o tres setmanes”.

ERC assegura que “no estem aquí per suspendre taxativament cap administració i que creiem que la única manera de fer front als problemes i adversitats que està provocant la situació que vivim de pandèmia és amb aportacions constructives, valorem positivament les accions empreses per tal d’intentar solucionar el bloqueig de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Gavà i esperem que, en un futur proper, s’emprenguin les mesures que permetin solucionar el col·lapse aparent que hi ha pel que fa les cites prèvies per motius no urgents”.