ERC presenta 5 propostes al Ple de maig
Albert Massana, portaveu d'ERC a Gavà

El grup municipal d’ERC-Gavà porta al Ple de maig cinc propostes en defensa dels drets de les dones i de la preservació del patrimoni artístic i natural del municipi.

D’una banda, Esquerra ha registrat un prec on insta el govern local a “aprofitar, en el marc de la propera Festa Major de Sant Pere i altres esdeveniments festius i firals, els recursos que ofereix la Diputació de Barcelona als ajuntaments per lluitar contra l’assetjament sexual a les dones en espais públics d’oci”.

ERC també proposa “recuperar la Font de la Ginebra i l’accés a la Cova Bonica, aprofitant que el passat mes d’abril l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el projecte final de restauració de l’abocador de la Vall de Joan, amb finançament de l’Agència de Residus de Catalunya”. Segons ERC “aquesta font, malmesa per l’esllavissament de terres de l’abocador del Garraf, es va recuperar i restaurar l’any 2002 i, per tant, caldria netejar-la, alhora que s’obre un camí d’accés a la Cova Bonica”.

D’altra banda, Esquerra deman que “es depurin responsabilitats i es restauri la zona malmesa per la creació il·legal d’una pista de bicicròs al bosc, entre la carena del turó de les Ferreres i la font de l’Avellanosa” i recorden que “Quercus va denunciar aquesta acció fa dos anys i ERC va formular una pregunta al respecte al govern local que no s’ha respost”.

Un altre assumpte va en relació “a la petició feta el juliol de 2017 per estudiar la llicència ambiental atorgada per l’Ajuntament a una empresa privada per desenvolupar l’activitat del càmping Tres Estrellas”. Al seu entendre “la zona forma part de l’Espai Natural del Delta del Llobregat”, per la qual cosa demanaran “les raons de la concessió”.

Finalment, ERC reclamarà a l’equip de govern que “investigui què se n’ha fet de l’escultura denominada La Mare, adquirida per l’Ajuntament el 1974 i instal·lada al parc de l’American Lake, on va romandre fins els anys noranta. L’obra, realitzada per Eulàlia Fàbregas de Sentmenat i d’un gran valor artístic, no s’ha tornat a exposar a l’espai públic i Esquerra té indicis per creure que s’ha perdut o ha estat destruïda. Fa vuit mesos vam demanar, sense èxit, que fos de nou exposada en un indret adient i segur, com ara el jardí de la biblioteca Josep Soler Vidal”.