ERC proposa millorar la xarxa de vigilància de contaminació atmosfèrica
ERC proposa millorar la xarxa de vigilància de contaminació atmosfèrica

El grup municipal d’ERC a Gavà proposarà en el proper Ple que l’Ajuntament insti a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona a col·laborar per “elaborar i aplicar el Pla Qualitat de l’Aire de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2021-2026, elaborar durant l’any 2021 un informe de la situació actual de les estacions de la XVPCA, per assolir que a tot el territori metropolità es compleixi la legislació ambiental europea en relació a la qualitat de l’aire, aprovar els convenis de col·laboració interadministratiu pertinents i millorar la transparència de les dades i l’evolució de la contaminació atmosfèrica i publicant l’estat de la contaminació en els moments d’episodis importants, així com també anualment”

Segons ERC “un dels reptes inajornables i urgents que han d’assumir les administracions públiques és minimitzar la contaminació atmosfèrica derivada del trànsit i d’altres activitats humanes, com l’activitat industrial o, com passa amb l’abocador del Garraf, per la mala gestió dels residus que generem” perquè, al seu entendre, “l’aire net és un requisit bàsic per a la salut humana i el benestar”, però “actualment la contaminació atmosfèrica constitueix el principal risc ambiental per a la salut, incrementa els riscos de malalties respiratòries i cardiovasculars, així com de diversos càncers en la població”.

Esquerra diu que “molts d’aquests contaminants són neutralitzats pels boscos i altres ecosistemes naturals, que actuen com a purificadors de l’aire, però a l’AMB, a causa de la pressió urbanística, molts d’aquests ecosistemes o han desaparegut o estan molt deteriorats i, a més, alguns dels que queden estan en perill de desaparèixer per nous plans urbanístics (com el Pla de Ponent) o per ampliacions d’infraestructures (com la de l’aeroport del Prat)”.

A més, segons el grup municipal, “amb la finalitat de protegir la salut i el medi ambient, la legislació ambiental europea és força estricta en el combat d’emissions contaminants, en assegurar la qualitat de l’aire, reduir les emissions, i exigeix l’indispensable avaluació i mesura de la qualitat de l’aire i garantir que la informació sigui transparent per a tota la població”.