Albert Massana

Esquerra Republicana de Gavà reclama més ajuts a les famílies per evitar que la crisi econòmica derivada de la pandèmia mundial de la Covid-19 torni a recaure en els treballadors i treballadores, com ja va succeir al 2008.

Si bé Esquerra recorda que “el confinament ha estat una mesura imprescindible per tal d’evitar un col·lapse absolut del sistema sanitari” precisa que “no es pot menystenir la seva gran afectació en el teixit econòmic de la nostra societat, sobretot fel que fa al comerç, ja que molts han romàs tancats gairebé 2 mesos i que la represa de la seva activitat no serà a ple rendiment”.

ERC també destaca que “una de les mesures que s’han pres és facilitar els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per a les empreses directament afectades per les mesures de confinament, permetent suspendre els contractes de tots o part dels empleats durant un temps limitat”, una acció que qualifiquen “de bona per tal d’evitar la pèrdua de llocs de treball a llarg termini” però critiquen que “molts acabaran sent ERO’s encoberts, sense cap causa de força major pel coronavirus”

ERC tem que “passi com al 2008 i s’acabi fent recaure la major part del cost de la crisi envers els treballadors i els col·lectius més desafavorits i vulnerables del sistema. No pot ser que es facilitin totes les ajudes possibles a les empreses, que hi estem d’acord, però es deixi a l’estacada a milers de ciutadans, que amb la feina i la pèrdua d’ingressos acabin perdent la seva llar”

ERC considera que “no es pot abandonar la gent” i tot i que creuen que “una subvenció perpetua no és viable i que és molt millor garantir un lloc de treball digne i que la població es pugi guanyar la vida asseguren que en cas d’emergència, els subsidis són vitals per tal d’evitar la caiguda en la pobresa d’un creixent nombre de ciutadans fet que empitjoraria la crisi per la pèrdua de la capacitat de consum, com ja va passar en l’anterior crisi”.

Finalment, ERC també s’oposa a “una nova aplicació de mesures draconianes d’austeritat amb retallades dràstiques del sector públic, que suposarien augmentar encara més les dificultats dels treballadors i implicarien un agreujament de la crisi”.