ERC sobre les infraccions a Lluís Borrassà
Els regidors d'ERC-Gavà al Ple.

ERC ha fet saber al Ple que “veïns del carrer de Lluís Borrassà i dels voltants, al barri de Can Ribes de Gavà, han denunciat els problemes que suposa per als vianants l’aparcament reiterat de cotxes damunt les voreres d’aquesta via”.

Segons ERC “les infraccions es concentren a la banda Castelldedefels del carrer, tant de nit com de dia, i afecten especialment el pas de la gent gran, els carrets de nens , les persones amb mobilitat reduïda i, fins i tot, han arribat a impedir l’accés a l’entrada de casa d’algun d’ells”.

Esquerra recorda que va registrar una pregunta escrita, denunciant els fets, el 26 de juliol del 2017, però que “el govern municipal encara no l’ha respost”. Davant d’això, ERC va presentar una proposta al Ple del passat 25 d’octubre demanant “el nombre de multes imposades els darrers dos anys en aquest carrer per les vulneracions de l’ordenança que regula l’aparcament a la via pública”.

També es demanava que “si els vehicles sancionats pertanyen a les mateixes persones s’adoptin les mesures pertinents per acabar amb aquestes conductes incíviques”.

ERC assenyala que “la resposta del govern fou que, durant el període requerit, s’han imposat 79 sancions en aquest via per aparcar damunt la vorera, de les quals hi ha reincidència en tres casos”. Segons el parer d’Esquerra, però, “aquestes xifres no expliquen les raons per les quals es manté el problema i tampoc aporten cap solució real i concreta als afectats”.