ERC vol parc municipal de pisos socials

ERC-Gavà ha explicat la seva proposta de crear un parc municipal d’habitatges socials a la ciutat consistent en “incloure una esmena al projecte de pressupost municipal de 2020 que consisteix en la dotació de partida de 500.000 € ampliables per a l’adquisició, mitjançant el dret a tempteig i retracte establert a l’article 15 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, d’habitatges desocupats en mans de grans tenidors a fi de constituir un parc d’habitatges de lloguer social”.

Segons ERC, “com s’ha demostrat a moltes poblacions, inclosa Gavà, la problemàtica d’habitatge és causada, més que en la manca de vivendes construïdes, per l’alt preu de les mateixes, tant de compra com de lloguer, fruit de l’especulació”.

Esquerra assenyala que “durant molt temps s’ha potenciat el model d’habitatge protegit de compra que té dues mancances importants. D’una banda, perquè és una solució que depèn de la urbanització continuada del territori, que tard o d’hora s’acaba, i molt lligada a promocions d’habitatge privat, i de l’altra perquè per accedir-hi cal que els beneficiats contractin una hipoteca, fet que implica el tenir un contracte fix que per a molta gent és una utopia

ERC precisa que “per contra, tenir un parc d’habitatge social de lloguer, que es pot anar ampliant sense dependre de grans promocions urbanístiques, permet garantir el dret de vivenda dels més desafavorits, impedint que acabin vivint al carrer, i, si aquests poden millorar la seva situació, accedir a una altra pis i deixar disponible el de lloguer social un altre cop”.

 

Segons ERC “ara mateix, Gavà no disposa d’un parc d’habitatge socialla qual cosa qualifiquen de “mancança que cal començar a solucionar, ja que “no poder accedir a un habitatge és una de les principals causes d’exclusió social.