Es redueix a la meitat el Nitbus

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha ha reduït al 50%, de mitjana, el servei de Nitbus. La decisió s’ha pres arran de l’evolució de la COVID-19 i atesos els advertiments i les recomanacions que estan fent les autoritats per evitar nous contagis.

Concretament, hi ha tres línies de Nitbus que mantenen el 100% de l’oferta habitual, amb una freqüència de pas cada 20 minuts (N1, N2 i N17); quatre línies de Nitbus es queden sense servei (N10, N18, N26, N28), i la resta de línies presten només el 50% de l’oferta habitual, amb una freqüència de pas cada 40 minuts.

“L’objectiu d’aquesta mesura és contribuir a la reducció de la mobilitat nocturna, que és necessària per complir els requeriments de Salut i per evitar nous contagis a la metròpolis de Barcelona”, ha explicat el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Antoni Poveda. “S’han de limitar els desplaçaments relacionat amb l’oci i hem de mantenir uns mínims d’oferta per a la mobilitat laboral imprescindible”, ha afegit.

El servei de Nitbus compta actualment amb 21 línies diferents i arriba a 18 municipis metropolitans. A partir d’ara, la freqüència mitjana de pas del Nitbus passa dels 20 minuts habituals als 40 minuts.

La mesura ha estat adoptada per l’AMB, que està en coordinació amb l’ATM i els diferents operadors del transport públic de la metròpolis de Barcelona.