Es reforça el control de plagues a la xarxa pública
Gavà realitza un tractament contra les plagues de paneroles

Amb l’arribada de la calor l’Ajuntament de Gavà intensifica la lluita contra les plagues a la via pública. Per al control de paneroles es faran tractaments setmanals de juny a setembre i, durant la resta de l’any, cada tres mesos a tots els barris. S’actua als registres, embornals i altres connexions amb el clavegueram amb productes químics segurs per a les persones i respectuosos amb l’entorn.

Per combatre els rosegadors es fan tractaments periòdics cada tres mesos, mentre que pels mosquits s’aplica un larvicida als embornals, tres cops durant la temporada de cria (de maig a novembre). Contra les vespes s’usen tractaments biocides i es retiren ruscos.

El consistori recorda també que al llarg de l’any fa actuacions a partir dels avisos que els fa arribar la ciutadania. Si qualsevol persona observa que aquestes plagues proliferen en alguna zona concreta de la via pública poden avisar al telèfon 93 263 91 00, al correu salutpublica@gava.cat a través de l’App de Seguretat Ciutadana

Recomanacions a les propietats privades

  • Netejar les arquetes interiors, revisar el tram de connexió amb la xarxa de clavegueram privada i portar a terme les tasques de conservació adients dels espais comuns i propis.
  • Guardar els aliments en envasos tancats i emmagatzemar correctament les deixalles.
  • En cas de detectar la presència de paneroles o rosegadors, contractar una empresa de control de plagues autoritzada. Si es tracta de mosquits, contactar amb l’Ajuntament.
  • En el cas dels mosquits: evitar punts on s’acumuli aigua.