escoles públiques
Un moment del Ple Municipal d'ahir dijous

La ciutat de Gavà sol·licita a la Generalitat de Catalunya “que no es tanqui cap grup de l’escola pública abans de que s’hagi formalitzat la preinscripció, i només es tanquin en funció del nombre d’alumnes preinscrits”. Es la principal petició de la declaració institucional aprovada per unanimitat de tots els grups municipals i el regidor no adscrit en el Ple ordinari de febrer celebrat ahir dijous dia 23. El text de la declaració comença recordant que “la Direcció de Serveis Territorials d’Ensenyament ha comunicat que, en la propera preinscripció escolar, les escoles públiques de Gavà veuran reduïts els grups amb els que surten a l’oferta pública. Concretament, hi haurà dos grups menys d’I3 a les escoles de Primària i un grup menys a primer d’ESO”.

Segons el text acordat per tots els grups, “això perjudica notablement a l’escola pública, ja que la manca de places ofertades les discrimina i les penalitza de manera injusta i desproporcionada”. La declaració també fa referència a “la reducció de ràtios a les escoles públiques decretada pel Departament d’Ensenyament”, que fixa 19 alumnes per grup a Primària. El text defineix aquest fet com “una conquesta, després d’anys de lluita, que pretenia millorar la qualitat educativa davant de la davallada de la natalitat”, però recorda al mateix temps que “aquesta reducció de ràtios no s’ha aplicat a totes les escoles de la ciutat i, per tant, està redundant en contra de les escoles públiques”.

Segons aquesta declaració institucional, “l’oferta de places pel curs vinent serà de 152 a les escoles públiques, quan al curs passat va ser de 200 places. És cert que hi ha una davallada de la natalitat, reflectida en una disminució de places escolars, però també és evident que calen decisions després de que les famílies hagin triat les escoles on volen que els seus infants s’escolaritzin. Amb aquestes decisions, la Generalitat, en lloc de protegir l’escola pública, l’afebleix considerablement”.

La declaració ja preveu que “la davallada de la natalitat continuarà durant els propers anys”, i es pregunta “si el Departament d’Ensenyament continua utilitzant els mateixos criteris de reducció de grups, quin futur li queda a l’escola pública de Gavà? Desaparèixer?”. Els grups municipals, en aquest sentit, manifesten a través d’aquesta declaració institucional que “els governs han de defensar l’existència d’una escola pública de qualitat per a totes les famílies que ho desitgin”.

La declaració institucional fa esment de la legislació vigent per fonamentar les seves peticions. D’una banda, cita “la Llei 12/2019 d’educació i de posterior pacte contra la segregació escolar a Catalunya, aprovada el 2019 i impulsada pel Departament d’Ensenyament i el Síndic de Greuges de Catalunya, consensuen la necessitat de dotar de major equitat al nostre sistema educatiu i de lluitar contra la segregació escolar”. I d’altra banda, es menciona també “el Decret 11/2021 de 16 de febrer de la programació de l’oferta educativa i el procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya”, que té com a finalitat “l’equitat escolar en el procediment d’admissió i l’escolarització equilibrada. Per tant, la reducció de l’oferta en l’escola pública seria una mesura que aniria en contra de l’esperit i la intenció de la legislació vigent”.