Esporga de fruiters al Garden Bordas

El garden Bordas segueix programant activitats. Aquest diumenge serà el propi mestre Joan Bordas, qui guiarà el taller teòric i pràctic d’espogar d’arbres fruiters, una tarsca que justament cal fer ara i fins que acabi l’hivern perquè és el moment en que l’arbre es troba en parada vegetativa, però a punt d’iniciar la brotació.

Tipus d’esporga

Es pot definir quatre tipus d’esporga en arbres fruiters:

  • Esporga de formació: la que es realitza en l’arbre jove, durant els primers 3/4 anys, fins que l’arbre entra en producció de fruita; serveix per donar la forma que es vulgui a l’arbre.
  • Esporga de neteja-manteniment: per eliminar branques seques, mortes, branques mal dirigides. aquest tipus de poda es realitza anualment.
  • Esporga de fructificació: renovar la fusta que porta la fruita enguany, per la que portarà la fruita l’any vinent. Amb aquest tipus d’esporga, l’objectiu és que l’arbre doni branques amb floració, que seran els fruits de l’any següent.
  • Esporga de regeneració: només quan l’arbre està molt envellit i la producció de fruita ha minvat, s’esporga dràscticament perquè rebroti. A vegades és més convenient arrencar l’arbre i plantar-ne un de nou.

Com esporgar?

Es tallen les branques sense deixar cap part de fusta per sobre. S’han de deixar les gemmes finals de brotació.

Amb què?

És important que les eines que s’utilitzin estiguin ben afilades , per tal de realitzar el tall net. És convenient, que si s’esporga un arbre amb algun tipus d’afectació (fongs, plagues,..), es desinfecti abans de seguir esporgant un altre arbre; d’aquesta manera s’evita que es pugui contagiar.

Si s’esporga de manera correcta, s’aconsegueix que els arbres fruiters donin fruit cada any.

L’activitat, de caràcter gratuït, començarà a les 11 hores.