Fins el 4 de gener romandrà exposat al públic el cens electoral per les Eleccions al Parlament de Catalunya que es celebraran el proper 14 de febrer.

Durant aquest termini de temps l’Ajuntament mantindrà un servei informàtic de consulta personal de les llistes electorals vigents en el municipi. La consulta es podrà realitzar, prèvia identificació de la persona interessada, i servirà per detectar possibles omissions o errors en les inscripcions censals. Es podran fer les consultes als següent llocs:

  1. AJUNTAMENT DE GAVÀ –OAC-. Plaça de Jaume Balmes s/n
  2. SEU DE LA POLICIA MUNICIPAL. Carrer de la Llenya, 2

Horaris

  • Dilluns, dimecres i dijous (dies 28, 30 i 31 de desembre i 4 i de gener), de 9:00 a 14:30 hores (OAC)
  • Dimarts (dia 29 de desembre), de 9:00 a 19:00 hores (OAC)
  • Divendres, dissabte i diumenge (dies 1,2 i 3 gener), de 9 a 14 hores (SEU DE LA POLICIA MUNICIPAL).

Durant aquest període, qualsevol persona podrà formular una reclamació al Cens sobre les seves dades. Aquesta reclamació s’haurà de presentar a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral ubicada al número 8 de la Via Laietana de Barcelona. Aquestes reclamacions també s’admetran a l’OAC els dies feiners i dintre dels horaris fixats per a consultar el Cens.