Fotografia de l'inici del curs escolar al Jacme March, el 5 de setembre
Fotografia de l'inici del curs escolar al Jacme March, el 5 de setembre

Fins el 31 d’octubre es poden sol·licitar les beques escolars que atorga l’Ajuntament de Gavà amb l’objectiu de donar suport a les famílies i garantir la igualtat dels infants en l’entorn escolar. Les famílies només han de presentar una única sol·licitud on podran demanar les beques que els interessin. L’Ajuntament fa en aquest curs escolar una Inversión de prop de 200.000 euros.

Les ajudes que es poden demanar són les següents:

Adquisició de llibres de text amb una dotació econòmica de 55.000 euros. A banda dels llibres, se subvencionen els quaderns d’activitats; els materials necessaris per a l’alumnat amb necessitats especials dels centres amb SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva); diccionaris i llibres de lectura, i llicències dels llibres digitals o aparells electrònics necessaris per a la seva lectura. L’ajut oscil·larà entre el 100% i el 65% de la despesa.

Activitats extraescolars, amb una dotació de 55.000 euros. Es subvenciona el cost total o parcial de les quotes de participació en una activitat prestada per alguna AMPA, club esportiu, escola de música, pintura, dansa, arts escèniques, idiomes, o d’altres similars, amb seu a Gavà, i vinculades amb la cultura, l’educació o l’esport.

Sortides curriculars: es destina un total de 40.000 euros. D’aquesta manera, es garanteix la participació dels infants que, per motius econòmics, no s’apunten a les sortides o colònies programades per l’escola i que formen part de l’itinerari curricular del curs.

Beques menjador per a infants de les dues llars d’infants públiques, amb una  dotació de 40.000 euros. La finalitat és facilitar a les famílies amb menys ingressos l’accés a aquests centres i afavorir al mateix temps la conciliació familiar i professional. Els ajuts que es donaran seran del 100% i del 50%, seguint els mateixos criteris establerts pel Consell Comarcal i prioritzant els casos de família monoparental, família nombrosa, família o infant amb discapacitat, i situacions amb informe de serveis socials.

La tramitació és telemàtica, tot i que en els casos que es requereixi es podrà fer presencialment, sempre demanant cita prèvia. Així mateix, a través de l’OAC 360 es dona suport a la tramitació electrònica trucant al 93 595 47 99, o enviant un correu electrònic a oac360@gava.cat. L’horari d’atenció és de 08:00 a 20:00 hores de dilluns a divendres.