Imatge del llaurat de les platges de 2019
Imatge del llaurat de les platges de 2019

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) procedirà, aquest dijous i divendres, a llaurar la sorra de la platja de Gavà amb l’objectiu de començar a preparar-la per a l’estiu.

El treball es realitza amb tractors que arrosseguen unes grans arades que remouen i voltegen la sorra fins a 50 centímetres de profunditat, per facilitar l’aireig i la penetració dels raigs del sol per potenciar-ne al màxim la seva acció desinfectant i assolir un grau òptim de salubritat de les platges cara a l’ inici de la temporada.

Passats uns dies, els tractors realitzen el garbellat per regularitzar la sorra i deixar-la a punt per a la temporada de bany. A partir d’aquest moment i fins el mes de novembre (tardor/hivern) es continuaran passant diàriament les màquines garbelladores per totes les platges metropolitanes.

L’AMB s’encarrega del manteniment de les 40 platges metropolitanes, que registren més de 9 milions d’usuaris l’any i ocupen una superfície de sorra de 2 milions de metres quadrats.

El llaurat i garbellat de la sorra també permet deixar-la en perfectes condicions per a començar a col·locar-hi els diferents elements de mobiliari amb què l’AMB equipa les platges cada any. La neteja també permetrà instal·lar, entre altres, els 10 km de passeres d’accés o els mòduls de lavabo, primers auxilis, policia, magatzems i bar.