Gavà a la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores

L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez participa avui a la segona jornada del XIII Trobada de la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores. L’esdeveniment té lloc a Lleida on sota el lema “Repensar la ciutat” experts de primer nivell aporten la seva reflexió entorn el paper dels governs locals en la construcció d’un model de ciutat educadora.

La trobada es desenvolupa en tres direccions: la mobilitat de la ciutat, la ciutat com a punt de trobada i la veu dels nens i nenes. En total es presenten 28 experiències diferents agrupades en set xarxes temàtiques. En el cas de Gavà, s’ha presentat el projecte del mètode Glifing, un programa d’entrenament a la lectura que es porta a terme a diferents escoles gavanenques per afavorir l’aprenentatge i contribuir a l’èxit educatiu.

Mètode Glifing

El Glifing és un programa informàtic que permet als infants entrenar-se amb la lectura de forma intensiva i amena. Mitjançant una sèrie d’activitats presentades en un format lúdic, s’ajuda als infants a millorar les capacitats i habilitats a l’hora de llegir i escriure. Amb aquest mètode es treballen habilitats cognitives com la memòria, la morfologia, la velocitat i la comprensió lectora.

Aquest projecte es va començar a implementar a les escoles públiques de Gavà l’últim trimestre del curs 2015-16, concretament a les escoles Jacme March, Gavà Mar, Eramprunyà i Salamero, així com a l’escola d’educació especial Maria Felip. El curs passat es van afegir al programa els centres Salvador Lluc i Marcel.lí Moragas. En concret es beneficien d’aquest programa 2.400 alumnes de P-3 a 6è.

Objectius

El programa té com a finalitat afavorir que tots els nens i nenes tinguin les mateixes condicions d’aprenentatge i el.liminar les desigualtats que es produeixen des de la base. Un dels factors que genera desigualtat és el que es produeix per les diferències en els nivells d’aprenentatge.L’adquisició de competències lectores es troba en l’eix de totes les dificultats d’aprenentatge. Les dificultats lectores ens poden estar alertant d’altres
problemes o patologies mentals que es poden manifestar a l’etapa adolescent. Un fet que queda demostrat en diferents estudis que reflecteixen que les dificultats lectores provoquen el 80% dels trastorns d’aprenentatge i són la causa del 60% dels casos de fracàs escolar.

És precisament aquesta situació detectada la que va portar a l’Ajuntament de Gavà a impulsar polítiques encaminades a fomentar l’èxit escolar per així preveure i/o detectar com més aviat possible els problemes d’aprenentatge.

Els Glifing permet que cada centre pugui aplicar el mètode segons les seves particularitats i recursos. Així ha quedat palès per l’experiència dels centres de Gavà. Així, l’escola Jacme March va decidir treballar de forma individual i en un petit grup amb aquells nens i nenes amb dificultats de lectura mentre que l’escola Marcel.lí Moragas va combinar aquesta metodologia amb treballs a l’aula amb tot el grup de classe des de P4 fins a 2n de primària.

De la seva banda, l’escola Joan Salamero va optar per treballar de forma sistemàtica i intensiva a l’aula amb tot el grup classe des de P4 a 3r de primària, i l’escola Gavà Mar per facilitar l’accés del programa a les famílies, iniciativa que també van començar a aplicar les escoles L’Eramprunyà i Marcel.lí Moragas.

Precisament el Glifing obté majors resultats quan s’utilitza a casa per les famílies. D’aquesta manera, aquesta metodologia reforça el paper dels pares i mares com agents educatius acompanyant els seus fills i filles en el seu aprenentatge, i reforça molt l’aprenentatge dels infants si es realitza de forma continuada. Amb quinze minuts al dia els resultats són molt positius.

Xarxa Estatal de Ciutats Educadores

La XIII Trobada de la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores se celebra a Lleida. La jornada inaugural va tenir lloc ahir i va anar a càrrec de Joan Clos Mathew, ex-director executiu de l’ONU-Hábitat i exalcalde de Barcelona. La trobada es tancarà avui amb una mesa d’alcaldes i alcaldesses moderada per Josep Cuní.

La Xarxa Estatal de Ciutats Educadores té com a objectius ajudar als governs locals a administrar el creixement de la ciutat i les seves transformacions i reflexionar sobre el protagonisme de les Ciutats Educadores en la compensació de les desigualtats. Així mateix, treballa per afavorir que les polítiques educatives municipals es converteixin en factors de compensació de situacions de vulnerabilitat.

D’altra banda, aposta per la inclusivitat a les escoles per tal de millorar el caràcter inclusiu de les nostres ciutats.