Gavà amb el Dia LGTBI 2021

Gavà s’adhereix un any més al Dia Internacional contra l’homofòbia: gaifòbia, lesbofòbia, transfòbia i bifòbia i com a gest ha hissat la bandera amb l’arc de Sant Martí al màstil del parc de la Torre Lluc.

Amb aquesta data, i des del 1990, es vol commemorar l’eliminació de l’homosexualitat del llistat de malalties mentals per part de l’Assemblea General de l’Organització Mundial de la Salut (OMS. L’objectiu és denunciar la discriminació que pateixen a tot el món les persones LGTBI (lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals), amb l’objectiu d’avançar els seus drets a tot el món.

Des de L’Ajuntament, es referma el compromís a “donar sempre resposta a tota situació de discriminació, d’injustícia i de violència envers les persones per llur identitat de gènere o llurs orientacions sexuals i afectives”.

Els principis d’equitat i de no-discriminació són elements fonamentals dels drets humans, i així ho recull la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

El passat mes de desembre, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la llei 19/20 d’Igualtat de tracte i no discriminació, que de manera específica ratifica i dona prevalença a tots els drets reconeguts per la llei 11/2014 i a més, mitjançant el desplegament del seu reglament sancionador antidiscriminatori, garanteix un instrument específic de reparació de les víctimes i sanció de les persones o institucions infractores.

El conjunt de les institucions catalanes volen expressar la seva voluntat “d’assegurar el compliment d’aquestes lleis i el seu desplegament a tot el territori mitjançant la xarxa territorial de Serveis d’Atenció Integral LGBTI, per tal de reconèixer, visibilitzar i posar en valor les diversitats sexuals i d’expressió de gènere i atendre de manera integral en cooperació interadministrativa i interdepartamental les persones dels col·lectius i llurs entorns”.

 

Amb motiu d’aquesta jornada, doncs, condemnem totes les actituds de rebuig, de prejudici i d’hostilitat contra lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i fem una crida a tots els poders polítics, institucions, entitats i col·lectius i a tota la societat civil per a eradicar tot tipus de discriminació i violència per raó d’identitat de gènere o d’orientació afectiva i sexual. Molt especialment en uns moments en els que els discursos LGBTIfòbics malauradament tornen a aparèixer.