Gavà atorga ajuts per completar les beques menjador

Gavà atorga ajuts per completar les beques menjador. La Junta de Govern Local ha aprovat una línia de subvencions, per valor de 58.275 euros, per complementar els ajuts que reben els infants a través del programa de beques menjador del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Els 478 nens i nenes beneficiats es deriven dels ajuts del Departament autonòmic, mitjançant el Consell Comarcal del Baix Llobregat, que ha atorgat un total de 613 beques a infants de Gavà, de les quals 152 són pel cost total del servei de menjador i 461per la meitat de l’import.

Així doncs, aquesta xifra cal sumar altres 17 infants més, que es beneficiaran de l’ajuda a través del consistori.

L’Ajuntament estableix un ajut del 30% per a l’alumnat de les escoles Joan Salamero i Jacme March respecte a la despesa que ha d’assumir la família (el 50% del cost de menjador).

El percentatge dels ajuts per als infants de la resta de centre educatius de la ciutat se situa en el 16,8%.

D’altra banda, també s’ha considerat, igual que el curs passat, assumir el 50% del cost del menjador escolar dels 17 infants que no disposen de progenitors adults amb DNI, atès que el Consell Comarcal no pot accedir a les dades fiscals mitjançant passaport.

Més ajuts a les famílies

Els 60.0000 euros que destina l’Ajuntament a complementar les beques menjador del Consell Comarcal s’emmarca en els ajuts que atorga a les famílies per a l’educació dels fills i filles dins i fora de les aules, que tenen una dotació total de 281.000 euros.

Així, aquest curs, l’Ajuntament ha creat la beca per a sortides curriculars, que té com a objectiu que tots els infants, amb independència de la situació socioeconòmica familiar, puguin gaudir de les sortides que fa el centre dins del seu currículum educatiu, per tal que es puguin beneficiar del valor pedagògic que tenen per elles mateixes i pels seus continguts  educatius.

Va la dir que, La beca té una dotació econòmica   de   20.000   euros, i se subvenciona fins a un màxim de 80 euros per infant de P3 a l’ESO que estigui empadronat a Gavà i matriculat en un centre escolar de la ciutat sufragat amb fons públics.

L’Ajuntament també subvenciona a través d’ajuts directes a les famílies l’adquisició de llibres de text (80.000 euros), les activitats extraescolars (55.000), i les despeses de menjador per a l’alumnat de Secundària en col·laboració amb Creu Roja (30.000 euros).

Finalment, hi ha línies d’ajuts a escoles i AMPA per a la socialització i reutilització de llibres, amb uns imports de 30.000 i 6.000 euros respectivament.

 

PUBLICITAT