La primera de les sessions informatives va tenir lloc amb el veïnat d'Àngela Roca
La primera de les sessions informatives va tenir lloc amb el veïnat d'Àngela Roca

L’alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, va mantenir, al barri d’Àngela Roca, la primera de les tres trobades previstes per informar al veïnat dels nous ajuts a l’habitatge per promoure la rehabilitació d’edificis i habitatges sota criteris d’eficiència energètica al barri d’Àngela Roca.  La convocatòria ha estat impulsada pel Consorci Metropolità de l’Habitatge i està dotada amb 100 milions d’euros dels fons europeus Next Generation.

Les pròximes sessions informatives seran els dies 18 i 25 d’octubre als barris d’Ausiàs March i de Les Ferreres – Can Tintorer, respectivament. L’objectiu és aconseguir que els veïns i veïnes dels sectors de Gavà amb possible vulnerabilitat energètica puguin acollir-se a les subvencions, que es poden complementar amb la millora de l’accessibilitat, la renovació de les instal·lacions i altres actuacions de millora i conservació.

Aquestes trobades s’emmarquen dins la campanya informativa “Una gran oportunitat per a tu, per a Gavà i per al medi ambient!”. Per a l’alcaldessa, Gemma Badia, el lema d’aquesta campanya resumeix plenament els beneficis de comptar amb uns edificis sostenibles energèticament. “Unes llars amb una climatització adequada no només garanteix el confort de les persones que hi viuen sinó que també contribueix a prevenir problemes de salut. A més, els edificis vells, a més de ser una font de malbaratament d’energia, generen quasi un 40% de les emissions contaminats a les grans ciutats”, va afirmar.

La convocatòria d’ajuts, adreçada tant a comunitats veïnals, com a persones propietàries o llogateres, està en plena consonància amb un dels eixos d’actuació del Pla Local d’Habitatge de Gavà (PLH) aprovat l’abril de 2021.

En concret amb la millora del parc d’habitatge existent a partir de mesures actives de rehabilitació i la identificació dels entorns més vulnerable. Segons Badia, “l’anàlisi del parc d’habitage actual ens ha abocat a explicar-vos personalment i a peu de carrer, aquestes ajudes”.

L’alcaldessa es va referir a la situació concreta dels edificis del Congrés; 13 immobles de principis dels 70 i amb un sistema constructiu senzill. A més dels 216 habitatges, només el 7% tenen certificat energètic i segons dades de consum real dels habitatges, la majoria ocupats per persones grans, no arriben a temperatures mínimes de confort. “De la mà d’aquestes ajudes no només es podreu reduir el consum energètic sinó també fer altres obres de millora i de conservació, també instal·lar ascensors, una necessitat real d’aquesta barri on no s’han desenvolupat projectes per instal·lar-ne”, va explicar.

Una segona línia d’intervenció del PLH vinculada als nous ajuts és el reforç de la política municipal d’habitatge. Així, coincidint amb la nova convocatòria es reforça l’estructura municipal amb la creació del servei “Gavà Habitatge” que incorpora la nova Oficina Local de Rehabilitació. Aquesta oficina s’encarrega d’atendre les consultes de la ciutadania de les convocatòries d’ajuts disponibles, guiant-la i acompanyant-la en el procés d’optar a les subvencions més indicades per a cada cas particular.

Gavà Habitatge també engloba la ja existent Oficina Local d’Habitatge, que dona suport a la ciutadania en ajudes relacionades amb el pagament del lloguer i afavoreix la inclusió d’habitatges en la borsa de lloguer social amb la garantia de mediació entre propietaris i llogaters. També ofereix serveis d’intervenció i prevenció de l’exclusió social, i d’atenció jurídica de deute hipotecari.

A banda de les trobades amb el veïnat i l’estrena de l’Oficina Local de Rehabilitació, la campanya informativa tindrà presència a les xarxes socials i web municipals, i altres suports, com díptics informatius i elements de difusió exterior.

Els ajuts
El representant del Consorci Metropolità de l’Habitatge, José Antonio Artímez, va detallat els diferents programes de subvencions que inclou la convocatòria, tot destacant que la concessió s’atorgarà per ordre de presentació de sol·licitud, d’aquí la importància de tramitar-les el més aviat possible.

• Programa Barris i Edificis.

Per actuacions d’eficiència energètica que afecten a tot l’edifici, tant en edificis d’habitatges com en habitatges unifamiliars.
Poden optar a aquests ajuts les comunitats de propietaris i els propietaris/es o usufructuaris/es dels habitatges.

Per accedir a les subvencions, el punt de partida és fer una rehabilitació energètica de l’edifici amb un estalvi energètic del 30% com a mínim, de manera que les actuacions estarien subvencionades en un 40% del seu cost. Un cop s’arriba a aquests mínims, es poden incloure altres actuacions de millora, que serien subvencionables en la mateixa proporció que la rehabilitació energètica, amb uns topalls màxims per habitatge que depenen de l’estalvi energètic assolit.

Els requisits a complir en el cas dels ajuts, la rehabilitació que es faci ha de reduir un mínim del 30% el consum d’energia primària no renovable, i una reducció de la demanda energètica anual de calefacció i refrigeració de com a mínim un 25%.

Els ajuts són del 40, 60 o 80% de l’actuació, segons la millora de l’eficiència energètica aconseguida, i arriben fins a un màxim de 21.400€ per habitatge al programa de BARRIS i a 18.800€ al programa EDIFICIS.
Cal remarcar que en situacions de vulnerabilitat, aquests ajuts poden arribar al 100% de la quantia subvencionable.

Programa Habitatges
Per a obres de millora de l’eficiència energètica en els habitatges unifamiliars o habitatges pertanyents a edificis d’habitatges.
Aquests ajuts subvencionen actuacions dins de l’habitatge habitual i permanent de la persona que sol·licita els ajuts. Estan pensats de manera que complementin l’actuació que es duu a terme a l’edifici o quan es vol fer una actuació de millora de l’eficiència energètica en un habitatge en concret.
Es poden substituir elements constructius de l’envolupant tèrmica (per exemple, la substitució de fusteries) per adequar-los a la normativa d’edificació actual (CTE), o que la rehabilitació que es faci redueixi un mínim del 30% el consum d’energia primària no renovable o una reducció de la demanda energètica anual de calefacció i refrigeració com a mínim d’un 7%.
En aquest cas la subvenció serà del 40% amb un màxim de 3.000 €, sempre que la inversió superi els 1.000 €.

Ajuts Llibre de l’Edifici
Per a la redacció del Llibre de l’Edifici existent per a la rehabilitació, que incorpora la ITE de l’edifici, i per a la redacció de projectes tècnics de rehabilitació.