Gavà incrementa les accions per reduir el consum d'aigua
’Ajuntament també continuarà fent servir aigua del subsol per netejar el carrer

La sequera persistent  ha portat el Govern de la Generalitat a declarar l’emergència 1 del Pla Especial de Sequera. Una fase que restringeix encara més l’ús de l’aigua a la nostra ciutat limitant el consum a 200 litres per habitant/dia de mitjana. També es decreta la reducció del 80% de l’aigua per a usos agrícoles, la reducció del 25% per a usos industrials.

Des d’avui, l’Ajuntament reforça també les mesures per fer front a la situació d’emergència

Noves restriccions als equipaments esportius

L’afectació més rellevant té a veure amb les instal·lacions esportives municipals.

El decret només permet reomplir amb aigua potable les piscines cobertes inscrites en el cens d’equipaments esportius de la Generalitat, com és el cas de la Nova Piscina i de la Piscina de can Tintorer, sempre que s’apliquin mesures que permetin compensar el volum d’aigua emprat.

És per aquest motiu, que l’Ajuntament tancarà les dutxes de totes dues instal·lacions per garantir el seu funcionament.

Aquesta mesura es fa extensiva a altres equipaments esportius municipals, com l’estadi municipal la Bòbila, el camp de futbol, i els camps de futbol i beisbol/softbol de can Torelló. En aquests casos, el tancament de les dutxes compensarà l’aigua destinada al reg dels camps de gespa natural i artificial.

Només quedaran en servei les dutxes dels vestidors del pavelló Jacme March, de la sala de barri de can Tintorer i de la pista poliesportiva Marcel·lí Moragas.

Neteja de carrers i mobiliari urbà

Amb la situació d’emergència queda prohibit l’ús d’aigua potable per a la neteja de la via pública. Això obliga a fer servir aigua freàtica per a la neteja de carrers, voreres i mobiliari urbà, tal com fa Gavà des de fa temps.

Així mateix, l’Ajuntament també continuarà fent servir aigua del subsol per rentar els vehicles de neteja viària i de recollida de residus (el decret prohibeix el rentat amb mànega de tota classe de vehicles, tret de fer-ho en establiments comercials que comptin amb sistemes de recirculació de l’aigua).

Quant al rentat de façanes i aparadors, només està autoritzat si es fa amb galleda i esponja.

Reg de parcs i jardins

El decret estableix que el reg de jardins, prats, arbres i zones verdes, siguin públiques o privades, només està permès en risc de supervivència i sempre amb aigua freàtica o regenerada.

A Gavà es continuarà fent ús de l’aigua del subsol per preservar l’arbrat i plantes arbustives. El reg de les zones de gespa continuarà tancat.

Fonts ornamentals i de boca

Les prohibicions també afecten el reompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua.

Les fonts ornamentals de Gavà continuaran tancades, mentre que a la bassa del Museu es garantirà la quantitat d’aigua imprescindible per garantir la supervivència de les espècies que hi habiten.

Quant a les fonts per al consum humà només poden funcionar aquelles que disposen d’elements automàtics de tancament, com és el cas de les de Gavà. No obstant això, l’Ajuntament procedirà a reduir el cabal.

Altres mesures i sancions

La fase d’emergència 1 també prohibeix la celebració d’actes lúdics, públics o privats, que comportin la utilització d’aigua susceptible de ser apta per al consum humà.

També continuaran tancades les dutxes i rentapeus de les platges.

En el marc del Decret de la Generalitat, l’incompliment de les mesures decretades serà sancionat, en compliment del Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua. Aquestes sancions poden arribar fins als 3.000 euros en funció de la gravetat de l’incompliment.