Tractament contra el mosquit tigre en un embornal
Tractament contra el mosquit tigre en un embornal

És molt probable trobar al carrer aquests dies als tècnics del Consell Comarcal del Baix Llobregat que estan duent a terme tasques de control de plagues de mosquit tigre. Les mesures preventives es basen principalment en actuar sobre tots els elements o punts de cria de mosquits, principalment els embornals.

Els tractaments amb productes plaguicides més eficaços es basen en l’ús de larvicides i la seva finalitat principal és l’eliminació de les poblacions immadures del mosquit per evitar l’aparició dels mosquits adults. Aquest és el tractament que es realitza en determinats espais públics, com és el cas dels embornals. Al mes de juny s’ha iniciat la primera aplicació als embornals, mitjançant un larvicida biològic d’alta eficàcia i sense efectes nocius ni per al medi ambient ni per a les persones ni animals. Aquest tractament té una eficàcia que dura entre 4 i 6 setmanes, a partir de les quals caldrà aplicar un segon tractament de reforç. En total es preveu fins a tres aplicacions, que s’allargaran fins al mes d’octubre. Aquests tractaments són realitzats per aplicadors del Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Ramon Castellano, que és el tinent d’alcalde de Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat, destaca la eficàcia d’aquest tractament ja que “és específic i especial, es fa a la via pública en milers d’embornals al llarg de tot el terme municipal, i el tractament es fa des del juny fins a l’octubre de manera constant”.

Per aturar la proliferació del mosquit tigre tanmateix és important la implicació de la ciutadania, ja que es tracta d’un mosquit que habitualment es localitza dins l’àmbit privat. Ramon Castellano recorda que “és imprescindible la col·laboració ciutadana per lluitar contra la proliferació del mosquit tigre”. Per això és important prendre mesures com les següents: buidar i mantenir qualsevol recipient de l’exterior que pugui acumular aigua, com ara joguines, cendrers, galledes, plats de sota els testos, safareigs, pneumàtics, ornaments de jardí, etc.; mantenir cobertes les piscines mentre no s’utilitzen; o canviar molt sovint l’aigua de les plantes que viuen en aigua i la dels plats dels animals domèstics.

Respecte a la lluita contra les paneroles, el programa de control de plagues conté actuacions programades per a prevenir la presència de rosegadors i també la de paneroles i altres insectes. La periodicitat dels tractaments es determina d’acord amb l’activitat dels rosegadors detectada i la incidència de paneroles, principalment. Així mateix, en els mesos d’estiu s’incrementa la periodicitat dels controls, ja que les altes temperatures afavoreixen la seva proliferació. Per l’any 2017 es faran tractaments durant la primera quinzena dels mesos de juny a setembre.

El programa de control de plagues inclou actuacions puntuals, que consisteix a atendre els avisos procedents dels ciutadans o de la brigada municipal sobre incidències a la via pública. També inclou altres actuacions, com ara l’assessorament i la determinació de la plaga davant la problemàtica en relació als habitatges particulars. De fet, cal tenir-se en compte que sovint hi ha d’altres punts de connexió amb el clavegueram, com ara baixants o registres de celoberts, des dels quals l’empresa no hi pot accedir, ja que es troben a l’interior dels comerços o comunitats de propietaris. Castellano, doncs, demana “la conscienciació de la gent en saber que si hi ha nius de paneroles en propietats privades l’actuació depèn dels propietaris i comunitats de veïns, nosaltres fem el tractament a tota la ciutat en tot l’espai públic, així que si seguim veient paneroles de vegades no es que vinguin de les clavegueres del carrer sinó que poden venir dels nius de les propietats privades”.

En el cas que necessiti realitzar un tractament de les zones afectades de la comunitat o habitatge es recomana contractar una empresa de control de plagues autoritzada.

Audio: Gavà, en lluita contra el mosquit tigre