Gavà Municipi Feminista
L'Alcaldessa ha presidit el Ple

En el Ple Municipal de juliol es va donar compte del decret d’alcaldia que assumeix com a propi el “Decàleg per a la construcció de ciutats feministes” i que declara Gavà com a municipi feminista.

Aquest decret compromet l’Ajuntament a “implementar progressivament mesures i recursos per fer efectives les polítiques feministes i d’equitat”.

El decàleg, elaborat per les alcaldesses del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals i el Consell de les dones del Consell Comarcal, marca el full de ruta de les accions necessàries per fer implementar polítiques feministes.

L’Ajuntament de Gavà està compromès, entre d’altres coses, a “impulsar un Pacte Local Contra les Violències Masclistes, a treballar per una ciutat segura i lliure d’agressions sexuals a través d’una revisió urbanística i a impulsar mesures a l’espai públic”.

A més, l’Ajuntament incorporarà “la variable de gènere en les polítiques de Recursos Humans” i treballarà per “la total supressió de la bretxa salarial i es compromet també a incorporar la perspectiva de gènere en els temaris i plecs i en els plans de formació del personal”.

El decàleg inclou també “la promoció de polítiques en els àmbits de l’educació formal i no formal, en el lleure i en l’esport, a la infància i al llarg de la vida orientades a assolir la igualtat entre homes i dones en el marc del respecte vers la diferència”.

“Donar valor des del sector públic als treballs de cura i atenció a les persones com a element central de la vida en comunitat, generar genealogia femenina recuperant la memòria històrica i les contribucions de les dones a l’esdevenir del municipi i la comarca afavorint l’ús dels noms de les dones i de nos d’espais de dones al nomenclàtor i impulsar pactes locals que permetin conciliar el tems de cura amb el temps de treball assalariat i amb la necessitat de temps personal afavorint la coresponsabilitat”, són altres dels compromisos que l’Ajuntament ha adquirit.

Les polítiques de comunicació també s’incorporen en aquest decret. Així “els mitjans de comunicació municipals han de fer visibles les dones, vetllar per assolir una representació de dones i homes als mitjans, incorporar sancions sobre publicitat sexista a les ordenances i aprofitar els recursos existents, com l’Observatori de les Dones del Baix Llobregat”.

PUBLICITAT