Gavà participa en el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial InnoDelta amb el Laboratori d’Economia Circular (Delta EcoCircular Lab) amb una iniciativa encaminada a transformar el territori a través d’un creixement econòmic intel·ligent, sostenible i integrador, amb visió metropolitana.

L’objectiu principal d’aquest projecte, on a més de Gavà hi prenen part Castelldefels, El Prat, Sant Boi i Viladecans, juntament amb, l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) i el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE) és incrementar la competitivitat del Delta del Llobregat, que implica oferir un entorn atractiu i sostenible per què les empreses i els veïns puguin viure i treballar, potenciant la capacitat innovadora dels emprenedors, del teixit empresarial i de la ciutadania en general per fer front als reptes que tenim com a territori.

Objectius

Es vol assolir la potenciació de l’activitat econòmica, social i d’innovació mitjançant operacions estructurades en tres grans projectes:

  • Plataforma Delta Coneixement, per recollir, compilar i analitzar dades estratègiques per fer diagnosi i facilitar la presa de decisions a escala Delta del Llobregat. Una correcta diagnosi basada en les evidències que ens proporciona la Plataforma, ens facilitarà identificar reptes conjunts com a territori i plantejar-los a la Xarxa Delta Labs per trobar possibles solucions a implementar.
  • Xarxa Delta Labs, la qual està formada per diversos labs especialitzat que permetran treballar els reptes, no només, amb la transversalitat de la 4H sinó també des de la perspectiva de l’especialització (logística i mobilitat, tecnologia, social i ecològica), especialització que respon a les fortaleses i expertesa de cada ciutat. Aquests labs actuen com a motor de coneixement i innovació que després es podrà materialitzar i implementar en el territori gràcies a la Plataforma Delta Emprèn.
  • Plataforma Delta Emprèn. Aquesta està dissenyada per potenciar l’emprenedoria de base tecnològica i especialitzada en els àmbits de la fotònica i la manufactura avançada aplicada principalment a les indústries agroalimentàries, sistemes industrials i indústries culturals i basades en l’experiència (esport i turisme), al seu torn podrà incubar i accelerar aquells projectes ideats als diferents labs. Bona prova de la voluntat de continuïtat i sostenibilitat al llarg del temps d’aquest PECT és que a mitjà termini la Plataforma Delta Coneixement, no només ens ajudarà a fer una diagnosi inicial, sinó que també ens ajudarà a avaluar l’impacte de les solucions ideades als labs i oferir emplaçaments industrials a les empreses accelerades a la Plataforma Delta Empren, millorant la retenció de talent, l’especialització i la clusterització del nostre teixit empresarial.

 A més llarg termini es vol assolir la consolidació d’un sistema de governança compartit entre els ajuntaments i els agents de coneixement i d’innovació que garanteix la continuïtat de l’actuació estratègica territorial, la qual es consolidarà i impulsarà gràcies al PECT InnoDelta.