Gavà participa en el projecte europeu BioPlatgesMet
Gavà participa en el projecte europeu BioPlatgesMet

Gavà acollirà aquest diumenge, 22 d’octubre una de les activitats del programa ‘Acció Platges MET’ , un jornada participativa, conjunta i simultània a tot el litoral metropolità consistent en diverses accions populars de millora i sensibilització envers aquests ecosistemes, com ara plantacions i observacions de la biodiversitat.

En concret la jugateca ambiental de la platja farà un recompte d’espècies per al projecte europeu BioPlatgesMet, una activitat familiar que donarà inici a les 11.30 hores .

BioPlatgesMet, un projecte de ciència ciutadana

L’objetiu principal de BioPlatgesMet és protegir la biodiversitat de les platges metropolitanes, preservar els beneficis que la natura aporta a la societat i conscienciar la ciutadania de la seva importància.

Es tracta d’una de les inciatives del projecte europeu GUARDEN (programa Horizon Europe) en l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona, amb la participació de l’AMB juntament amb l’Institut de Ciències del Mar- (ICM-CSIC) i l’Institut Metròpoli, que contribueixen al projecte amb 15 socis més de 8 països diferents. Aquesta iniciativa de ciència ciutadana recopilarà dades sobre la biodiversitat de les platges amb geolocalització, mapatge de vegetació i seguiment d’espècies a l’ecosistema platja-duna.

Objectius del projecte

  1. Obtenir una base de dades exhaustiva de la biodiversitat de les espècies trobades a les platges i dunes de 8 municipis.
  2. Documentar i analitzar els canvis en la distribució d’espècies i la cobertura vegetal com a resultat de les accions de gestió per avaluar-ne l’impacte.
  3. Fer una llista completa d’espècies invasores problemàtiques i les estratègies de gestió corresponents.
  4. Elaborar i implementar estratègies efectives per protegir i millorar l’existència de les espècies protegides.
  5. Posar en marxa programes educatius i iniciatives de participació pública per fomentar la recopilació de dades de biodiversitat.
  6. Realitzar enquestes i diàlegs per mesurar i saber les percepcions i el coneixement dels visitants sobre la biodiversitat de les platges i els seus serveis ecosistèmics.
  7. Empoderar la ciutadania en l’anàlisi i discussió de les dades recollides.

 

Metodologia

Els voluntaris del projecte BioPlatgesMet registren les seves observacions a l’aplicació MINKA, una plataforma participativa on la ciutadania col·labora amb els investigadors i investigadores. Els voluntaris aporten una fotografia d’un organisme viu, informació de la seva ubicació i la data. Les observacions es poden dur a terme de manera autònoma o com a part d’activitats guiades organitzades periòdicament. No és obligatòria cap freqüència concreta en l’aportació de registres, sinó que depèn de la disponibilitat dels voluntaris. Es tracta d’una metodologia a l’abast de qualsevol persona amb interès per la natura, encara que no tingui coneixements científics, ja que totes les dades són validades posteriorment per persones expertes en biodiversitat.