Gavà prohibirà la circulació de patinets elèctrics per zones de vianants
Badia explicant en roda de premsa els canvis en l'ordenança de circulació

Gavà prohibirà a partir del mes de març la circulació de patinets elèctrics per les zones de pas de vianants, és a dir les voreres, la Rambla o l’Illa del Centre. Aquest canvi normatiu, que aquest dijous, 26 de gener, passa per Ple i, que després del període obert de 30 dies d’al·legacions, si no n’hi han, entraria en vigor a mitjans del mes de març, estableix també que aquests vehicles de mobilitat personal motoritzats només puguin ser conduïts per persones de més de 14 anys i estableix, a més l’obligatorietat de dur casc.

Segons l’alcaldessa Gemma Badia “fent aquest ordenament es vol donar resposta a les demanades ciutadanes, ja que ens consta que hi havia cert neguit i el que ara presentem és fruit de mesos de treball rigorós, on l’objectiu bàsic, és el de garantir la bona convivència entre vehicles i prioritzar la seguretat i comoditat dels vianants”

Badia explica que “hem volgut definir molt bé per on es pot passar i per on resta prohibit i vigilar que es respectin els límits de velocitat, que recordem-ho, en la majoria de carrers és de 30km/h per a tothom”. Per a l’Alcaldessa “la conducció responsable és cosa de tots” per això, lluny de demonitzar els patinets, Badia diu que “són bons vehicles per fomentar l’autonomia dels joves, però cal es respectin les normes, i per això farem formació amb la Policia Municipal i a través de les escoles i també d’una campanya informativa prèvia a la imposició de sancions. De fet, d’inici hi haurà un període d’advertència per avisar abans no escomenci a multar”.

Bicicletes

Les bicicletes –siguin elèctriques o no- i els ginys sense motor (monopatins o patinets no elèctrics) sí que podran circular per l’Illa i espais reservats per a vianants, sempre i quan l’amplada de l’espai sigui superior a 3 metres. En tots els casos, hauran de respectar el pas dels vianants i adequar la velocitat en aquest sentit.

Quant a la resta de vies, la mobilitat ciclista haurà de fer-se per les calçades o vies ciclables. Només podran circular per voreres els menors de 12 anys i si aquesta té 3 metres d’amplada mínima i no hi ha cap via habilitada ni el carrer és carrer 30. En qualsevol cas, sempre haurà de respectar-se la prioritat del vianant.

Accés al medi natural i persones amb mobilitat reduïda

L’Ajuntament segueix incidint en el respecte pel medi natural, com el Parc del Garraf, Delta del Llobregat, terrenys forestals agrícoles i terrenys urbanitzables delimitats. Per això l’ordenança prohibeix circular en aquests espais als vehicles de motor (inclosos els quads), ciclomotors i VMP, llevat dels camins asfaltats. Sí que hi podrà accedir el veïnat per entrar a les seves finques, els vehicles d’ús agrícola i els serveis públics.

Les bicicletes tindran permès l’accés pels camins de més de 4 metres d’amplada i en aquells en què estigui senyalitzat l’ús.

Pel que fa a les caravanes i vehicles equivalents, es prohibeix el seu estacionament a tota la ciutat, amb excepció de les zones que s’habilitin de manera expressa.

Respecte a les zones d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, els titulars de targetes d’estacionament poden aparcar a les places reservades, exhibint en tot moment la targeta acreditativa original de manera ben visible en el parabrises. A més, si a prop de la destinació del conductor no hi ha cap zona reservada, es permet l’estacionament en zona blava i en zones de càrrega i descàrrega.

Velocitats i sancions

L’ordenança dedica diversos articles a la limitació de velocitat, la qual no podrà superar:

 • 50 km/h quan es tracti de vies fora del nucli urbà o zones industrials.
 • 30 km/h a les vies urbanes en general i camins d’ús agrícola del Parc Agrari.
 • 20 km/h en el cas de carrers residencials, camins forestals i rústics en general.
 • 10 km/h a les Illes de vianants i altres zones no motoritzades, interiors de pàrquings públics i zones d’estacionament d’àrees comercials.

Respecte a les sancions, s’incorpora un quadre d’infraccions que incorpora de noves:

 • 500 euros per conduir de forma temerària, incloent bicis i patinets.
 • 200 euros per estacionar sobre la vorera amb destorb.
 • 200 euros per a vehicles a motor que circulin per zones forestals.
 • 200 euros per a bicicletes que circulin fora camins.
 • 200 euros per estacionar autocaravanes.
 • 200 euros per abandonar un vehicle.
 • 200 euros per circular en patinet sense casc.
 • 100 euros per circular en patinet per voreres.
 • 100 euros per estacionar bicis o patinets lligats a l’arbrat. També per lligar-lo al mobiliari urbà impossibilitant el seu ús o es pugui malmetre.