Seguretat Social
L’Ajuntament de Gavà reclama una auditoria dels comptes de la Seguretat Social

L’Ajuntament de Gavà reclama una auditoria dels comptes de la Seguretat Social. Així ho recull una declaració institucional que el Ple Municipal, en la seva sessió d’ahir, va admetre a tràmit d’urgència arran d’una proposta presentada per Marea Pensionista de Gavà.

La declaració va ser presentada per la totalitat dels 6 grups municipals amb representació al Plenari: Partit Popular (PP), Junts per Gavà (JUNTS), Podemos (PODEMOS), Ciutadans, Partido de la Ciudadanía (Cs), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Per tant, òbviament, la declaració va ser aprovada per unanimitat del Ple.

El text de la declaració destaca que, segons les recents conclusions de la comissió del Congrés dels Diputats de seguiment i avaluació dels acords del Pacto de Toledo, “les cotitzacions socials continuen sufragant despeses de naturalesa no contributiva que en sentit estricte haurien de ser assumides per l’Estat via aportacions als pressupostos de la Seguretat Social”.

Aquesta comissió, continua el text, destaca que “és fonamental que la ciutadania tingui una imatge fidedigna de la situació de la Seguretat Social a partir del coneixement precís del decisiu paper que ha desenvolupat en la construcció de les institucions del nostre estat del benestar. Per això s’ha d’elaborar un estudi que reflecteixi en quina mesura les cotitzacions socials han assumit durant anys el pes de la finançament d’altres polítiques de l’estat: si les cotitzacions s’haguessin limitat a finançar prestacions de naturalesa estrictament contributiva s’haurien evitat molts problemes”.

Segons la declaració, els diputats integrants d’aquesta comissió encarregada de vigilar el Pacto de Toledo tenen molt clar que “les cotitzacions dels treballadors s’han utilitzat per altres usos diferents al pagament de les pensions contributives, i que les pensions no contributives i altres despeses impròpies han hagut de ser assumides per l’Estat mitjançant aportacions, i no préstecs, al pressupost de la Seguretat Social. El sistema de repartiment, base del nostre sistema públic de pensions, ha estat i és autosuficient per cobrir les pensions contributives, desmentint l’existència d’un fals dèficit de la Seguretat Social”.

Encara hi ha més: “El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha13 reconegut recentment en 22.300 milions d’euros anuals en 2020 l’import de despeses impròpies a càrrec de la Seguretat Social. I d’altra banda, el Tribunal de Comptes quantifica en 103.690 milions d’euros els recursos de la Seguretat Social utilitzats impròpiament en el període 2010-2018”.