Gavà serà Zona de Baixes

El Ple ha aprovat l’incorporació de Gavà a la nova Zona de Baixes Emissions Metròpolis Barcelona. Ho farà l’1 de juliol, de manera simultània a altres ciutats de l’entorn, com ara Viladecans, Sant Boi i el Prat, i sota la coordinació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Els vehicles que no disposin d’etiqueta ambiental no podran circular per la pràctica totalitat del nucli urbà de Gavà entre les 7 i les 20 hores de dilluns a divendres. Les sancions per incompliment no es començaran a aplicar fins a l’1 de setembre a turismes i motocicletes, i a partir de gener de 2025 a furgonetes, camions i autocars.

Segons l’Ajuntamentaquesta normativa està en línia amb el compromís de Gavà d’avançar en la reducció de les emissions i del soroll, potenciar una mobilitat més sostenible i promoure uns espais urbans segurs i de qualitat. Un compromís recollit en l’Agenda Urbana Gavà 2030, així com en els Pla d’acció per l’Energia Sostenible i el Clima i el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Gavà”.

Delimitació de la ZBE

La Zona de Baixes Emissions de Gavà tindrà 2 km2 de superfície, envoltant la major part del nucli urbà. No en formaran part els barris de la Sentiu, Ca n’Espinós ni Bruguers, perquè segons el consistori “no tenen tanta contaminació ni disposen d’un servei de transport públic tan constant” i el barri de Gavà Mar també quedarà fora, atès que “la major afluència de vehicles es concentra els caps de setmana”. Les zones industrials de Gavà quedaran excloses, així com la totalitat del Parc Agrari.

La ZBE estarà delimitada per l’avinguda de la Riera de Sant Llorenç, en el límit municipal amb Viladecans –que la inclou en la seva ZBE-, la rambla de Salvador Lluch, el carrer de Salamanca, l’av. de Joan Carles I, el c. de Manuel Carrasco i Formiguera, la C-245, el carrer de l’Argila, el c. de Sant Lluís, el c. de Clara Campoamor i el c. de Can Tries.

Es permetrà la circulació dels vehicles sense cap tipus de restricció a l’av. Joan Carles I entre la C-245 i el carrer d’Apel·les Mestres; al carrer de Manuel Carrasco i Formiguera entre l’av. Joan Carles I i el carrer de l’Argila; a la totalitat del carrer de l’Argila; al carrer de Sant Lluís entre el carrer de l’Argila i l’av. Joan Carles I i, per últim, a l’av. de Joan Carles I, entre el carrer de Sant Lluís i el carrer de l’Argila. El carrer de Clara Campoamor, el carrer de can Tries i l’av. de la Riera de Sant Llorenç estan inclosos en l’àrea de la ZBE de Gavà.

La ZBE estarà degudament senyalitzada en els seus accessos, i controlada per 5 càmeres fixes. També es controlarà el compliment de les restriccions amb dos vehicles amb Sistema de Captació Automàtica d’Infraccions de l’AMB què circularan pels diferents municipis on s’implanta la Zona de Baixes Emissions.

A més, es col·locaran dos sensors ambientals i acústics, que juntament amb una estació fixa ubicada al parc del Mil·lenni, permetran avaluar l’evolució dels nivells de contaminació i de soroll.

Aparcament fora de la ZBE

Els vehicles afectats per les restriccions podran fer servir els aparcaments ubicats a l’exterior de la ZBE. Aquests són els del carrer Girona, el nou aparcament del Cementiri i les places de l’entorn, i el del Parc del Calamot. Es preveu ampliar el nombre de places d’estacionament disponibles, amb 183 noves places al del carrer Girona, junt amb l’habilitació d’un segon aparcament al nord del Cementiri amb 120. La creació d’aquestes bosses d’aparcament ha anat acompanyada de la progressiva millora de la xarxa de transport públic que ha suposat la transformació de la C-245, i de la xarxa ciclable, junt amb la implantació de

Exempcions i autoritzacions

Els vehicles sense etiqueta ambiental podran acollir-se a permisos puntals o permanents sempre que compleixen amb certs requisits.

Exempcions
 • Vehicles dedicats al transport de persones amb malalties que els condicionen l’ús del transport públic.
 • Vehicles destinats al transport de persones amb mobilitat reduïda, tant particulars com de transport col·lectiu.
 • Serveis d’emergència i essencials que prestin serveis mèdics, serveis funeraris, bombers, protecció civil o policia i cossos i forces de seguretat de l’Estat.
Autoritzacions
 • Accés esporàdic. Els vehicles de Catalunya i la resta de l’Estat als quals no correspon el distintiu ambiental de la DGT, inclosos els vehicles històrics i els clàssics. Les autoritzacions són diàries i se’n poden demanar 24 l’any.
 • Vehicles dedicats al transport de persones que han de fer tractaments mèdics de manera periòdica. L’autorització es manté mentre duri el tractament.
 • Vehicles especials que presten un servei o activitat singular. Es poden trobar a l ordenança municipal corresponent (p. ex. Vehicles d’autoescola, portacontenidors, cisterna, blindats, camions gàbia, dúmper, etc.). L’autorització té una durada anual.
 • Vehicles que presten servei en una activitat singular amb autorització municipal (p. ex. mudança o rodatge). L’autorització es manté mentre duri l’activitat.
 • Vehicles que fan proves dinàmiques als tallers mecànics. L’autorització es manté mentre el vehicle sigui al taller.
 • Vehicles de persones que acreditin uns ingressos econòmics anuals inferiors a 2 vegades l’IPREM, incrementat segons el nombre de membres de la unitat familiar. L’autorització té una vigència d’un any i és renovable.
 • Vehicles dedicats a l’activitat professional, als titulars dels quals els falten com a màxim 5 anys per arribar a la jubilació i que estiguin cotitzant a la Seguretat Social o un règim alternatiu. L’autorització té una durada d’un any i és renovable.
 • Vehicles que se substituiran per un de nou. Cal acreditar la compra d’un vehicle que compleixi els requisits ambientals. Es poden obtenir autoritzacions fins al lliurament del vehicle nou i durant un període màxim de 18 mesos.
 • Vehicles amb matrícula estrangera que no compleixen els requisits ambientals. Les autoritzacions són d’un dia i se’n poden demanar 24 l’any.
 • Vehicles amb matrícula estrangera que sí que compleixen els requisits ambientals. Poden tenir una autorització de llarga durada.

Per acollir-se a les exempcions o autoritzacions caldrà registrar-se prèviament a la pàgina web zbe.amb.cat i indicar el motiu corresponent. L’AMB també posa a disposició de la ciutadania el telèfon 93 0333555 (de dilluns a divendres de 8 a 20h) per atendre els dubtes que puguin sorgir