Gavà Ciutat Educadora

Demà 30 de novembre es commemora el Dia Internacional de la Ciutat Educadora. Gavà s’afegeix a aquesta efemèride adherint-se a la declaració impulsada per l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, de la qual en forma part. Una declaració que amb el lema “Escoltar la ciutat per transformar-la”, posa en relleu la importància de teixir complicitats amb tots els agents socials locals per avançar conjuntament cap a la construcció d’una ciutat més educadora centrada en les persones que doni respostes innovadores i efectives als reptes del segle XXI, com la contaminació que incideix en el canvi climàtic o les desigualtats que afecten el desenvolupament del potencial de les persones.

Gavà, com a membre de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, aposta per donar resposta a aquests reptes fent de l’educació una palanca de canvi imprescindible per crear contextos urbans més sostenibles, inclusius, cohesionats i participatius. Està compromesa amb una visió integral de l’educació al llarg i ample de la vida i amb maximitzar l’impacte educatiu de les polítiques municipals, repensant la ciutat com un ecosistema educatiu inclusiu i dinàmic, i en diàleg permanent amb les persones en el marc de l’estratègia Educació 360.

Aquest camí no es pot recórrer de manera unilateral, sinó que ha de ser transitat tant pels governs locals com per tots els agents socials locals (teixit associatiu, sector privat, ciutadania…) en un procés de retorn constant i participatiu. En aquest sentit, l’Ajuntament de Gavà, com a administració més propera a la ciutadania, es compromet a establir i potenciar els diferents canals de comunicació i participació que incorporin totes les veus. En definitiva, a “escoltar la ciutat per transformar-la” obrint espais de construcció democràtica i participativa que avançar cap a la construcció d’una ciutat més educadora, una ciutat que no deixi ningú enrere.

Gavà la va iniciar ja, de forma incipient, amb el vigent Pla Educatiu de Ciutat, procedint a realitzar l’anàlisi de les activitats, projectes i espais de l’educació no formal, tant dins de l’escola (en horari extraescolar) com fora de l’escola (centres de lleure, casal de joves, biblioteca, equipaments…).

 

 

Un producte concret d’aquesta estratègia és la Guia Educativa de Gavà, una eina que conté més d’un centenar d’activitats que l’Ajuntament posa a l’abast del professorat, escolars i famílies per reforçar i complementar el currículum dels infants i joves, i a l’hora enfortir els llaços entre els agents socials i educatius de Gavà. La Guia Educativa inclou propostes i activitats que promouen valors com la solidaritat, la cooperació, el compromís, la igualtat real entre homes i dones, el civisme, el respecte pel medi ambient i l’estima per la ciutat, per la seva història i per les seves tradicions.