L'alcaldessa considera que ha d’haver un retorn "corresponen a aquesta major despesa que hem tingut i que revertirà en benefici dels nostres ciutadans i nostres ciutadanes"

La Generalitat va aprovar el 2 de juny un decret llei per poder gestionar les sancions per haver incomplert l’estat d’alarma i que van interposar “els diferents cossos policials que actuen a Catalunya”. Ara, diferents ajuntaments i entitats municipalistes s’han manifestat demanant al govern autonòmic que la recaptació de les multes que les policies locals van interposar, per incomplir les normes i posar en perill la ciutadania, recaigui en els municipis i no vagi a la Generalitat.

L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha manifestat que “hores d’ara i a falta de saber com queda el tema esperem que la Generalitat reconsideri aquesta intenció de decretar que l’import i la gestió de les multes que s’havien imposat pels agents de les policies municipals i les guàrdies urbanes fossin gestionades per la Generalitat i en aquest cas també la seva recaptació anés al govern autonòmic”.

Per a l’alcaldessa “és una decisió que s’ha de replantejar. Els municipis i els nostres serveis són sempre els que donen respostes a les necessitats però, en aquest cas, també al compliment de la normativa que va venir motivada per l’estat d’alarma. En aquest període hem tingut una sèrie de despeses i també uns menors ingressos que necessitem, evidentment, per continuar donant servei i resposta a les necessitats de la ciutadania”.

Per a Raquel Sánchez és un “tema de responsabilitat i de corresponsabilitat que la Generalitat reconegui aquest paper i el rol fonamental que han desenvolupat els serveis essencials dels ajuntaments. Creiem que hi ha d’haver un retorn corresponen a aquesta major despesa que hem tingut i que revertirà en benefici dels nostres ciutadans i nostres ciutadanes”

Finalment, l’alcaldessa ha informat que “els municipis ens estem plantejant presentar mocions i fer servir totes les eines legals, jurídiques i a nivell parlamentari per tal que la Generalitat replantegi aquesta decisió que ens va avançar per decret el 2 de juny”.

La Policia Municipal de Gavà va interposar durant l’estat d’alarma més de 1.200 denúncies per incomplir les normes, les més baixes d’elles tenen un import de 600 euros.