La generació de residus cau al seu nivell més baix
Illa de contenidors a Gavà.

Un de les conseqüències de l’estat d’alarma decretat arran de la pandèmia ha estat la davallada en la generació de residus en tot el territori metropolità, assolint nivells de l’any 1989, un 24% respecte al període immediatament anterior al confinament.

“Els dos motius principals d’aquesta disminució ràpida i sense precedents han estat el tancament d’activitats comercials, tant del sector serveis (inclosa la restauració) com d’altres activitats no essencials, i el confinament de la població, que ha reduït la mobilitat i ha canviat els patrons de consum”, expliquen des de l’AMB.

L’AMB estima que les llars i els comerços que romanen oberts no han relaxat els seus hàbits de separació amb la situació actual, si més no en les primeres setmanes, i estima que la taxa de recollida selectiva es manté als nivells d’abans de l’estat d’alarma, del 38%, tot i la inactivitat comercial.

Descens desigual

Tot i que la generació de residus ha baixat en general al territori metropolità, la davallada més notable s’ha donat als municipis més gran, mentre que els més petits (Torrelles de Llobregat, Sant Climent de Llobregat o Santa Coloma de Cervelló, per exemple) han experimentat una pujada en la producció d’entre el 12 i el 15%, ja que tenen un percentatge elevat de població que habitualment treballa o estudia fora, i per l’existència d’algunes segones residències.

Per fraccions, els residus orgànics han patit una caiguda important, a causa de la inactivitat de bars i restaurants, del 27% a l’àrea metropolitana.

Des del primer dia, la fracció de paper i cartró ha experimentat un descens a causa del tancament dels comerços no alimentaris, que en són el principal productor, i que només els establiments essencials han seguit produint cartró. La davallada total, d’un 26%, inclou els residus de cartró recollits porta a porta al comerç.

També des de l’inici del confinament, la quantitat de vidre generat ha experimentat caigudes notables, d’un 18% al total del territori metropolità. La causa més directa és el tancament dels establiments de restauració i hotels.

Pel que fa als envasos lleugers, es va registrar una lleu caiguda dels envasos recollits al contenidor groc en la primera setmana de confinament, tot i que després la seva producció també ha anat disminuint progressivament. Després de quatre setmanes de confinament, la generació d’aquests residus ha disminuït el 3,5% al conjunt de l’àrea metropolitana.

Pel que fa als residus recollits al contenidor gris (recollida no selectiva), la davallada ha estat del 17,5% al total de l’àrea metropolitana.

El tancament de l’activitat comercial i de la restauració ha fet reduir la quantitat de residus no separats que es recullen als contenidors de resta. Una gran part dels establiments comercials de l’àrea metropolitana no disposen de recollida específica (porta a porta), i utilitzen els contenidors del carrer sense separar adequadament els residus.

La fracció de residus voluminosos ha experimentat una caiguda del 80%, i el provinents del buidatge de papereres, l’escombrat viari i els residus abandonats fora dels contenidors s’han reduït en un 38%.