deute pendent
Jordi Tort, llegint la declaració política del PSC

El Ple Municipal d’ahir va aprovar una declaració política presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) per “requerir al nou govern de la Generalitat que resolgui les polítiques públiques i deutes pendents amb els municipis i el món local (“deute ciutadà”)”. La declaració es va aprovar amb el vot favorable, a banda del del grup proposant, dels grups del Partit Popular (PP), Podemos (PODEMOS), i Ciutadans, Partido de la Ciudadanía (Cs). Junts per Gavà (JUNTS) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) es van abstenir.

El socialistes fan amb aquesta declaració un repàs de “les retallades aplicades pel govern català els darrers anys, que ha afectat bàsicament a serveis de salut, d’educació, i també a inversions en equipaments de caire social”. Per això, insten a la Generalitat a “que es pacti amb aquest ajuntament un calendari immediat de pagament del deute acumulat per la Generalitat en aquest municipi”.

El PSC també demana a la Generalitat que, “en el marc de l’actual emergència sanitària, reverteixi les retallades en sanitat i en els seus serveis de primària pendents en el nostre municipi, com ara les urgències nocturnes, la farmàcia de guàrdia o fins i tot el CAP-3 de Gavà, del qual demanem al govern català que compleixi els compromisos pactats i pendents per la seva construcció”.

La declaració política fa moltes peticions més a la Generalitat en la mateixa línia, entre elles “crear un fons extraordinari per a la reconstrucció social i econòmica, que contempli com a mínim 300 milions d’euros pels ajuntaments per tal de dotar-los de més capacitat financera per poder assolir una recuperació més justa de l’actual crisis sanitària, econòmica i social”.

La declaració socialista va ser rebuda amb disparitat d’opinions per la resta de grups municipals del plenari. Mónica Parés, portaveu popular, va destacar que “el PSC s’uneix a les reivindicacions que sempre hem fet sobre el municipalisme, la seva necessitat d’un millor finançament, però sobretot la necessitat de que la Generalitat compleixi amb els compromisos adquirits”.

Isidre Casas, portaveu de Junts per Gavà, va destacar que “amb aquesta declaració es torna a constatar la facilitat que té el PSC a l’hora d’espolsar-se responsabilitat i traspassar-les a les administracions on no mana, en lloc de fer-ho de forma tan vehement a les administracions on sí mana, com el govern de l’estat, per exemple”. Casas va recordar als socialistes que “vostès, des dels seus governs municipals, també tenen deute ciutadà”. Casas va acabar dient que, “més enllà del fons i del caràcter sectari i tremendament partidista d’aquesta declaració política, el nostre vot serà d’abstenció”.

Miguel Herrera, portaveu de Podemos, va recordar als socialistes que “és cert que aquests anys de desgovern del govern de la Generalitat han deixat molts serrells tant a nivell polític com administratiu, i això ha repercutit molt negativament en la població i també en la nostra pròpia ciutat. Per això, i tot i que hi ha qüestions a la seva declaració que cal matissar, el nostre vot serà a favor”.

Miguel Ángel Ibáñez, portaveu de Cs, va voler destacar de la seva banda el seu agraïment als socialistes ja que “han incorporat la nostra aportació de que s’especifiqui en el punt sisè de la declaració que l’impuls que es sol·licita en la construcció de noves promocions d’habitatge públic sigui prioritàriament de lloguer, ja que estem convençuts de que l’habitatge social de lloguer és el que solucionarà el problema d’habitatge i de lloguer que tenim”.

Miquel Rosselló, portaveu d’ERC, va fer un breu repàs d’algunes de les demandes que explicita la declaració política, però va voler destacar que “actualment la xifra total d’endeutament de la Generalitat amb els ajuntaments s’ha rebaixat dels 1.300 milions de fa uns anys fins els 58 milions actuals. Segons xifres oficials de la Generalitat, es deuen a Gavà 222.000 euros”. El portaveu republicà també va fer esment del tercer CAP per assegurar que “esperem que no es faci mai on està previst ja que supera pendents de més del 20%, i per llei no es pot urbanitzar allà. En comptes d’oferir una parcel·la a Gavà Mar, ja existent, prefereixen seguir destruint muntanya i anar donant forma al seu macro projecte del Pla de Ponent”.

En el seu torn de rèplica, el portaveu del PSC, Jordi Tort, va voler aturar-se en la xifra aportada per Miquel Rosselló sobre el deute de la Generalitat amb Gavà: “És certa la xifra de 222.000 euros, però aquest és el deute reconegut, però és que durant 10 anys vostès han retallat i no han invertit i, per exemple, l’Ajuntament de Gavà porta invertint cada any en el manteniment de les escoles en un programa que, fins que la Generalitat va deixar de pagar, es finançava al 50% entre Generalitat i Ajuntament, però fa 10 anys que és només l’Ajuntament qui paga. Vostès no consideren aquest deute que no està reconegut, però és obvi que la Generalitat, i el Departament d’Ensenyament que vostès han gestionat els darrers 8 anys, té un deute amb aquest municipi i amb els infants que van a les escoles de Gavà perquè fa més de 9 anys que ha abandonat la seva inversió en manteniment. Per tant, 222.000 euros és el deute que vostès reconeixen que tenen, però és que tenen un deute acumulat no reconegut dels darrers 8 anys on no han invertit en polítiques socials en aquest municipi, ni en cap equipament social ni sanitari, i de fet ens han tancat alguns dels que teníem com les farmàcies de guàrdia. Parlem d’aquest deute no reconegut que volem que ens el reconeguin i el posin al dia i tenir els equipaments que ens pertoca com a ciutat”.