Intervenció de la representant de Les Agulles
Intervenció de la representant de Les Agulles

El Grup Ecologista Les Agulles va intervenir en la darrera sessió plenària per demanar un canvi en la gestió de la fauna salvatge. “A Catalunya continua vigent la llei de caça del franquisme, que data del 1970. En gairebé 40 anys, els governs democràtics han estat incapaços de redactar una llei pròpia, cosa que sí han fet la resta de comunitats autònomes” s’explica en l’escrit que van presentar i llegir en el Ple una representant de l’entitat ecologista. En el text s’informa que “els terrenys forestals de Gavà, part del massís del Garraf, són zones d’un intens ús social” i que “la cacera és una activitat incompatible amb aquest ús, doncs el risc d’accident greu sempre és present”. A més, afegeixen que “cada any, quan comença la temporada de caça, senglars del massís del Garraf fugen de la perssecució i busquen refugi en zones urbanes” el que provoca “situacions de sorpresa i temor per part de la població que no sap de la seva inofensivitat”.

Aquests van ser alguns dels arguments esgrimits per Les Agulles per demanar a l’Ajuntament de Gavà “que estudiï la manera d’excloure la caça de tot el terme municipal, establint un Refugi de Fauna o bé creant una zona de seguretat” . També “que es facin estudis i censos de fauna rigorosos i que les mesures de control de senglars o altres espècies siguin no cruentes i que respectin els drets dels animals” i que es treballi per evitar l’accés dels animals salvatges als nuclis habitats.

La tinenta d’alcalde de Territori, Medi Ambient i Transició Ecològica, Rosa Maria Fernández, va respondre a la intervenció de l’entitat ecologista assegurant, en primer lloc, que les zones urbanes, carreteres, camins són per definició, zones de seguretat i per tant no es pot disparar” per aquest motiu “no cal modificacions, sinó vetllar perquè aquesta activitat es desenvolupi amb un seguiment estricte de la normativa que l’afecta”.

La tinenta d’alcalde també va informar que “tant l’òrgan de gestió del Parc del Garraf com els serveis territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a Barcelona ens informen que no han detectat conflicte entre l’ús de l’espai i la gestió cinegètica i que no hi a constància de cap denuncia al respecte” i que “des de l’Ajuntament no hem detectat, en els darrers anys, problemes importants en zones periurbanes i urbanes amb espècies cinegètiques com el porc senglar. El nombre de col·lisions amb vehicles és molt baix, els efectes sobre el verd urbà molt puntuals i no hi ha incidències en contenidors de residus o amb el mobiliari urbà”

Rosa Maria Fernández va recordar que “respecte als instruments per excloure la cacera del territori municipal la competència correspon a la Generalitat de Catalunya pel que fa a les zones de seguretat. Un cop consultats els Serveis Territorials de la Generalitat sobre aquesta possibilitat responen que en la seva opinió no hi ha cap motivació per crear una nova zona de seguretat gestionada per l’Ajuntament”.

Finalment, va informar que en el massís del Garraf la densitat de senglars és de 4,5 exemplars per quilòmetre quadrat, “una densitat mitjana, baixa respecte a la densitat d’altres espais de muntanya. L’impacte de la caça en aquesta població és considera molt baix atès que la població no ha parat d’incrementar en els últims anys”.