Guia per a practicar esport segur durant la pandèmia
Guia per a practica esport segur durant la pandèmia

La Diputació de Barcelona ha publicat Adaptant l’esport local a la COVID-19, un recull de bones pràctiques que han dut a terme els darrers mesos diversos ajuntaments de la província de Barcelona, per fer front a les afectacions de la COVID-19 en l’àmbit de l’esport. Aquestes pràctiques poden ser inspiradores per a l’adopció de noves mesures en un context en què continuen sent necessàries, atesa la situació sanitària actual.

Es tracta d’un recull de 28 bones pràctiques, recollides de manera molt sintètica, que es classifiquen en cinc apartats: accions de millora i adaptació de les instal·lacions esportives; accions de millora i adaptació al medi natural i urbà; accions adreçades a les persones usuàries; accions adreçades a les entitats esportives, i accions d’adaptació dels esdeveniments esportius.

Perquè l’esport no s’aturi

Entre les iniciatives que recull la publicació se’n troben de ben diverses, des de la millora dels sistemes de reserva de cites creant webs i aplicacions, fins a la reorganització del personal, o fins i tot l’obertura gratuïta de l’equipament per evitar que la crisi afecti a la pràctica esportiva.

També hi trobem experiències d’organització d’activitats online pensades per a diferents col·lectius i accions de seguiment personalitzat de la gent gran. Per altra banda, la millora d’espais existents a l’aire lliure, limitant l’ús per part de vehicles en favor de bicicletes i vianants. I també l’aportació de beques per sufragar la despesa en material sanitari de protecció, la substitució d’activitats interiors per altres d’exteriors, o l’adaptació d’esdeveniments esportius, principalment curses, que es poden realitzar per lliure per evitar aglomeracions, fent servir aplicacions de registre de dades.

La constant adaptació que han hagut de dur a terme els serveis municipals d’esports dels ajuntaments de la província de Barcelona ha comportat un procés intern de reflexió i una posada en marxa d’accions concretes i canviants, en funció de les necessitats de cada moment.