Habitatges de IMPSOL a can Ribes

L’IMPSOL iniciarà, al setembre, la construcció de 136 habitatges al nou barri de Can Ribes de Gavà. L’Ajuntament ha concedit la llicència per tal que es pugui fer efectiva aquesta promoció, de la qual, 82 seran pisos de lloguer. També hi haurà 140 places d’aparcament i un local comercial. Les obres tindran una durada aproximada de 24 mesos i la comercialització dels habitatges es preveu que s’obri aquest desembre.

L’alcaldessa Raquel Sánchez ha afirmat que amb aquesta nova promoció “se segueix apostant per polítiques que, per sobre de tot, pretenen dotar als gavanencs i a les gavanenques d’habitatge assequible a la seva ciutat. A més, un 60% dels nous edificis seran de lloguer, donant així resposta a unes necessitats i unes demandes acreditades”.

També ha destacat la sensibilitat del projecte amb l’entorn natural on s’aixecarà. “Seran uns edificis que s’integraran amb un entorn privilegiat com és el nou barri de Can Ribes al sector de Ponent, que el respectaran i que cuidaran tots els detalls quant a eficiència energètica”, ha afirmat.

La promoció, projectada per H Arquitectes, consta de 3 blocs al voltant d’un espai central que afavoreix la vida comunitària i des del qual s’accedeix als nuclis d’escala. Inclou 8 habitatges d’una habitació, 64 de dues, i 64 de tres habitacions, amb tipologies adaptables, inclusives i dissenyades amb perspectiva de gènere, de manera que trenquen amb les jerarquies espacials, així com els repartiments tradicionals de rols i de poder tradicionals.

En aquest sentit, cada habitatge està configurat per una sèrie d’estances de dimensió similar envoltades a una banda per un balcó corregut i, de l’altra, per un espai corredor que actua com a galeria. Així tots els espais miren a l’exterior, cosa que permet disposar de molta llum i d’una ventilació creuada natural.