Escola Marcel·lí Moragas, imatge de l'inici del curs escolar 2020-2021
Escola Marcel·lí Moragas, imatge de l'inici del curs escolar 2020-2021

Els centres educatius de Gavà podran organitzar jornades de portes obertes presencials de cara a la preinscripció escolar 2021-2022 tenint en compte les instruccions del Departament d’Educació per evitar contagis de la Covid-19. El curs passat no es van poder fer totes les jornades de portes obertes de manera presencial a causa de la pandèmia.

La preinscripció escolar de primària per al curs 2021-2022 serà del 15 al 24 de març, i la de secundària, del 17 al 24 de març i es farà de manera telemàtica, segons va anunciar fa unes setmanes el Departament d’Educació de la Generalitat.

Pel que fa a les jornades de portes obertes no hi ha un calendari tancat per fer-les. Segons el document que el Departament d’Educació ha enviat als centres: “Per tal d’evitar la presència de grups nombrosos de famílies i facilitar que els centres puguin organitzar les jornades de portes obertes de manera esglaonada, aquestes es poden fer en modalitat presencial durant el període que considerin adient els centres, sempre que adoptin les mesures organitzatives establertes en cada moment”.

Les directrius de com s’han de dur a terme les visites que Educació ha fet arribar als centres educatius estableix que hauran d’organitzar el sistema de cita prèvia per assignar torn a les famílies, de manera individual o fins a 10 persones, de tal manera que s’eviti la presència simultània de famílies de grups diferents abans, durant i després de cada torn. Les visites es faran preferentment l’aire lliure. En el cas que es faci a l’interior, les finestres hauran d’estar obertes.

A l’entrada de l’escola s’haurà de prendre la temperatura als visitants i caldrà rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. A més, s’hauran de seguir les recomanacions bàsiques, com la distància mínima d’1,5 metres entre les persones participants en la jornada que no pertanyin al mateix grup de convivència.

També s’indica que no es podrà facilitar cap paper i abans i després de cada visita el centre haurà de desinfectar els espais utilitzats.

Aquestes són totes les mesures organitzatives

Per garantir que les jornades de portes obertes en modalitat presencial es desenvolupin en condicions de seguretat sanitària, els centres educatius han d’adoptar les mesures organitzatives següents:

– Es permet la presència de les famílies en els centres educatius fora de l’horari escolar.

– La presència de famílies en els centres educatius s’ ha d’organitzar en grups de fins a 10 persones, acompanyades per un màxim de tres persones del centre.

– Els centres han de programar les hores dels grups, de manera que s’eviti la presència simultània de famílies de grups diferents en els centres abans, durant i després de cada torn.

– Els centres han d’organitzar un sistema de cita prèvia per assignar torn a les famílies, de manera individual o fins a 10 persones.

– A l’entrada del centre, s’ha de prendre la temperatura a les persones visitants, i cal que es facin el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.- L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment.

– Es recomana no fer ús dels lavabos si no és imprescindible.

– El format de les visites als centres és el d’una reunió, que s’ ha de fer preferentment a l’aire lliure. Si l’espai utilitzat no és a l’aire lliure, s’han de mantenir les finestres obertes. La visita dels diferents espais del centre s’ ha de fer en el marc d’aquesta reunió o de manera virtual.

– Cal mantenir en tot moment una distància mínima d’1,5 metres entre les persones participants a la jornada que no pertanyin al mateix grup de convivència.

– Abans i després de cada reunió amb les famílies cal desinfectar els espais utilitzats, especialment les superfícies de contacte (cadires, taules, poms de les portes, etc.).

– No s’ ha de lliurar cap documentació en paper